Waar is het schilderij van Jan Krikke?

Steenwijk Kunstschilder en beeldhouwer Jan Krikke uit Giethoorn wordt in 2020 80 jaar en is van plan tentoonstellingen te houden. Echter, een schilderij mist.

Een inventarisatie van het op diverse locaties aanwezige werk van Krikke heeft aan het licht gebracht, dat een deel van het imposante „Vierluik Jaargetijden” op mysterieuze wijze is verdwenen. „Waarschijnlijk per abuis door iemand meegenomen, maar we willen het graag terug. Zeker met het ook op het komende jaar”, zo laat kunstenaar Jan Krikke weten.

Het vierluik is een aantal jaren geleden door Krikke zelf opgehangen in het Ondernemershuis aan het Stationsplein in Steenwijk. Van de vier schilderijen blijkt „Winter” plotseling te zijn verdwenen. „We gaan er alles aan doen het vierluik weer compleet te krijgen”, zo geeft voorzitter Gerard Ardesch van de Stichting Steenwijk Support (exploitant van het Ondernemershuis) aan. Ardesch: „Het kan zijn, dat iemand weet waar het schilderij is en daarvan worden wij graag op de hoogte gebracht, opdat dit opvallende werk van Jan Krikke volgend jaar in z’n totaliteit kan worden geëxposeerd.”

Tien jaar geleden is er een boek verschenen over Jan Krikke, getiteld „Colorist tussen Reest en Wieden” en geschreven door Bé Doorten. Op de cover prijkt een foto van het nu niet meer volledige vierluik, dat iedereen weer heel graag compleet ziet worden.

Wie er meer van denkt af te weten of een tip heeft, kan een e-mail sturen naar info@ondernemershuis.nl.