VVD: op zoek naar oplossingen voor bouw-en baggeroponthoud

Steenwijkerland - Steenwijkerland moet alle mogelijkheden aangrijpen om de bouw zo snel mogelijk weer op gang te helpen, vindt de fractie van de VVD Steenwijkerland. De fractie vraagt het college van B&W om plaatselijke aanpassingen. Dit om bouw-en baggeroponthoud in verband met PFAS zoveel mogelijk te beperken.

,,Er lijken mogelijkheden te zijn tot het vaststellen van lokale beleidskeuzes, vooruitlopend op de vaststelling van definitief landelijk beleid, die o.a. de bouwsector verlichting kunnen geven, zonder dat de volksgezondheid in gevaar komt. Voorbeelden waar dit gebeurt zijn onder andere de gemeente Amersfoort, Dordrecht en gemeenten in de Achterhoek’’, aldus fractievoorzitter Miriam Slomp-Dekkers.

Veel projecten staan op laag pitje of zijn gestopt

De kamerbrief over de omgang met PFAS van 8 juli en de daaropvolgende toelichtingen hebben geleid tot een bijna complete stilstand van werkzaamheden waarbij grond verplaatst moet worden. Daarom staan vele projecten, van klein tot groot, op een laag pitje, zijn gestopt of worden niet opgestart. ,,Dit terwijl de urgentie zeer hoog is’’, vervolgt Slomp. ,,Wij vinden het van het grootste belang dat Steenwijkerland alle mogelijkheden aangrijpt om de bouw zo snel mogelijk weer op gang te helpen.’’

Welke norm wordt gehanteerd?

De fractie van de VVD Steenwijkerland vraagt zich af welke norm voor PFAS met bijbehorend beleid momenteel door het college wordt gehanteerd. ,,Is deze norm gebaseerd op lokale beleidskeuzes? Zo nee, is de gemeente bezig met het ontwikkelen van lokale ‘PFAS-beleidskeuzes’? Zo ja, wanneer kan de bouwsector dit verwachten en welke voorwaarden gaan dan gelden?’’, aldus de VVD, die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld.