Festival Lessons and Carols gaat op herhaling

Steggerda - Evenals vorig jaar wordt een Festival of Lessons and Carols gehouden in de Sint Fredericuskerk in Steggerda. Het fesival vindt plaats op zondagavond 15 december.

Medewerking wordt verleend door het Gemengd Koor Boyl onder leiding van Marijke Beute. Organist is Gerwin Hoekstra die per 1 januari hoofdorganist wordt van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Het festival wordt georganiseerd door de Rooms-Katholieke parochie en de Protestantse Gemeente Lindestreek.

Samenwerking

Predikant Alco Meesters, lid van de voorbereidingsgroep: ‘De laatste decennia worden de Lessons and Carols ook in Nederland uitgevoerd om oecumenisch-breed het Kerstfeest voor te bereiden. Ook in Friesland zijn er jaarlijks meer uitvoeringen.’

‘De Rooms Katholieke kerk en de Protestantse Gemeente hebben enkele keren per jaar een gezamenlijke dienst of andere activiteit’, vult Ineke Zuidberg aan. ‘Vorig jaar was er veel belangstelling voor de Lessons and Carlos en kregen we ook veel positieve reacties.’

Oorsprong

De geschiedenis van het Festival of Lessons and Carols gaat terug naar Kerstavond 1880. Toen organiseerde de bisschop van Truro in Cornwall, in het zuidwesten van Engeland, een dienst in een houten schuur, die vooral was bedoeld om mannen uit de café’s te houden. De populariteit was zo groot dat al vlot andere kerken dat voorbeeld overnamen.

Later werd de liturgie aangepast met elementen uit de Metten: het nachtgebed in het klooster. De psalmen en responsories (afwisseling tussen voorzanger en koor) die daar werden gezongen verving men door gemakkelijke liederen - veelal uit de volkstraditie (carols) - zodat de liturgie ook voor gewone kerkgangers veel toegankelijker werd. De bekendste versie is die in de kapel van King's College in Cambridge, die al meer dan 80 jaar door de BCC op Kerstavond wordt uitgezonden.

Aanvang 19.30 uur.