André Bus neemt afscheid als voorzitter FC Oldemarkt

Oldemarkt - Tijdens de ledenvergadering van FC Oldemarkt heeft André Bus de voorzittershamer overgedragen aan Hans Meijerink. Bus was 12 jaar voorzitter van de derdeklasser.

Bovendien was hij de drijvende kracht achter de bouw van het meest duurzame clubgebouw van Nederland.

Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit. Met een dankwoord en een groot applaus van de leden is Bus bedankt voor zijn diensten. Secretaris Tobi Schokker: „André kwam als relatief onbekende in het bestuur, maar is nu een zeer bekend en gewaardeerd gezicht binnen onze vereniging. Met zijn tomeloze inzet en enthousiasme is hij een echte verbinder geweest binnen onze club. Mede daardoor hebben we samen met een grote groep vrijwilligers dit prachtige clubgebouw kunnen realiseren. FC Oldemarkt staat er goed voor en we hebben er alle vertrouwen in dat we met Hans Meijerink deze lijn voort kunnen zetten.”

Jeannet Bakker nam na acht jaar afscheid als algemeen bestuurslid. Zij heeft zich onder andere bezig gehouden met de jeugdcommissie en de kantinecommissie. Scheidsrechtercoördinator Albert Brink werd gekozen als nieuw algemeen bestuurslid. Bus en Bakker blijven zich inzetten voor de vereniging.