In memoriam Dolf Appeldoorn

Steenwijk - Morgenochtend zal in Meppel de crematie plaatshebben van de afgelopen maandag op 65-jarige leeftijd overleden Dolf Appeldoorn. Meer dan 20 jaren was Dolf beheerder van eerst de Oudheidkamer en later het Stadsmuseum aan de Markt in Steenwijk.

 Ruim drie jaar geleden moest afscheid van hem worden genomen. Dat was een gevolg van door de gemeente Steenwijkerland aan de musea opgelegde bezuinigingen, waardoor er geen geld meer was om de kosten voor de namens NoordWestGroep gedetacheerde beheerder te kunnen betalen. De gemeentelijke commissie werd opgeheven om plaats te maken voor een nieuw stichtingsbestuur, dat werd geconfronteerd met de zware taak om (vooral met vrijwilligers) de exploitatie rond te krijgen. Voor een professionele beheerder/organisator was geen plaats meer.

Steenwijker Boys

Aan de inzet en passie van Appeldoorn kwam toen - tot veler teleurstelling - een abrupt einde. Dolf had menige expositie (mede) ingericht met een grote mate van betrokkenheid, die hij ook aan de dag heeft gelegd bij een andere grote liefde: de voetbalvereniging Steenwijker Boys. Hij was actief op, maar later vooral rond het veld. En dan met name in bestuurlijk en organisatorisch opzicht. Hij was succesvol in het aantrekken van sponsors, waardoor opvallende initiatieven konden worden gerealiseerd. Zoals uitwisselingen met buitenlandse clubs en vriendschappelijke duels tegen gerenommeerde tegenstanders. We herinneren ons uit het jaar 2005 (toen Steenwijk 750 jaar stadsrechten vierde) de ontmoeting op de (nieuwe) Koperberg tegen FC Groningen, dat toen onder leiding stond van trainer-coach Ron Jans.

Jubilea

Appeldoorn was tevens nadrukkelijk betrokken bij de vieringen van jubilea van de Boys, zoals in 1997 toen het vijftigjarig bestaan op het programma prijkte. Samen met de toenmalige voorzitter Arnold Nijenhuis maakte hij zich sterk voor o.a. de uitgave van een jubileumboekje, waarin een halve eeuw voetbalhistorie van de geelzwarten werd beschreven en in nostalgische foto’s werd getoond. Tien jaar later kon er een speciale jubileumkrant worden uitgegeven vanwege het 60-jarig bestaan van ‘zijn’ Steenwijker Boys. De uitgave daarvan was alleen maar mogelijk, dankzij de opbrengst van de door Dolf Appeldoorn (lid van de jubileumcommissie) verkochte advertenties.

Grondlegger

Samen met Alex van Dijk was Dolf grondlegger van het inmiddels niet meer weg te denken kerstzaalvoetbaltoernooi, dat eind dit jaar voor de 39e keer in De Meenthe zal worden gehouden. Het eerste toernooi dateert uit 1981, in welk jaar de saamhorigheid in de oude vestingstad toch al heel duidelijk naar voren was gekomen tijdens de onvergetelijke viering van het 450-jarig Ontzet. Appeldoorn behoorde tot de groep Steenwijkers met een sterk gevoel om iets moois tot stand te brengen. Hetgeen hij bijvoorbeeld ook demonstreerde als darter, toen deze tak van sport in de vorige eeuw ook in deze regio een opmars beleefde. Samen met enkele stadgenoten werd voor een goed doel 24 uur lang gespeeld in de Oosterzalen, waar een passende omlijsting de deelnemers stimuleerde. De happening werd een groot succes en Dolf genoot ervan met volle teugen.

Zoals hij heeft gejuicht bij de successen van de Boys en voldoening kreeg van zijn rol in het museum, waaraan hij zo was verknocht. Dolf is Steenwijk veel te jong ontvallen...