Voedselbank nog niet uit de problemen

Steenwijk -‘Na de raadsvergadering lijkt de indruk gewekt dat de voedselbank uit de problemen is. Dat is niet het geval’, zegt Gerrit Vinke, voorzitter van de Voedselbank Steenwijkerland.

Hij trok twee weken geleden aan de bel, omdat de voedselbank in financiële problemen is gekomen. Daarop diende de CPB tijdens de raadsvergadering van 26 november een motie in om extra geld te geven aan de voedselbank. De motie werd ingetrokken nadat wethouder Trijn Jongman duidelijk maakte dat er geen ‘acuut probleem’ is.

Hierdoor ontstond er verwarring. Wat is acuut? Wethouder Trijn Jongman: ‘Ik had hem gevraagd of hij acuut in de financiële problemen zit en direct geld nodig had. Want de gemeente ziet het belang van de aanwezigheid van een voedselbank. Zo ja, dan storten we de volgende dag een bedrag. Dat was niet het geval.’

Geen reserves meer

Gerrit Vinke: ‘Wij kregen telefoontjes van potentiële gevers met de vraag of de hulp wel of niet acuut is. Het is maar net hoe je acuut interpreteert. We hebben geen reserves meer om een tekort op te vangen, zoals we eerder dat wel konden doen. En de donaties en giften waren zoveel lager, dat de stekker op 1 maart 2020, dus over 3 maanden er uit moet, als we zo door zouden gaan.’

Gemeente springt financieel bij

Intussen zijn er afspraken tussen de gemeente en de voedselbank gemaakt. Trijn Jongman: ‘Voor het college en de gemeenteraad is het duidelijk. De voedselbank vervult een belangrijke rol in de samenleving van Steenwijkerland. Dat gegeven ondersteunen wij met een jaarlijkse subsidie vanuit de gemeente. Daarnaast springen wij als gemeente financieel bij als blijkt dat de Voedselbank een directe geldnood heeft voor bijvoorbeeld de aanschaf van materieel om voedsel op te slaan of te bewaren. Het kan niet zo zijn dat de activiteiten van de Voedselbank door directe geldnood stil komen te liggen.’

Daarnaast kan de voedselbank voor 2020 een extra subsidie van 5.000 euro bovenop de 10.000 euro indienen. Dat geld kan dan niet eerder dan januari 2020 worden overgemaakt.

Donaties en giften

De voedselbank heeft 40.000 euro vaste lasten. Jaarlijks kreeg het 10.000 euro subsidie van de gemeente. Gerrit Vinke: ‘Verder zijn we afhankelijk van donaties en giften. We hopen altijd op die 30.000 euro, maar dat hebben we het laatste jaar niet gehaald.’

De noodkreet in deze krant heeft wat teweeg gebracht. Gerrit Vinke: ‘Ja, we hebben gelukkig veel giften gekregen. Zo’n 7.000 euro. Dat geeft wat lucht. We kunnen 3 maanden vooruit, maar het is nog altijd niet genoeg.’

Vandaar doet de stichting alsnnog een oproep om financieel te helpen. Voor contact en informatie: www.voedselbanksteenwijkerland.nl.