Regio Zwolle boert goed, maar economische groei vlakt af

De economie in de Regio Zwolle is in 2018 met 3 procent gegroeid. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Maar het samenwerkingsverband van 21 gemeenten, waaronder vier in Drenthe, kan niet achterover leunen.

De komende jaren moet deze regio namelijk een antwoord vinden op een aantal bedreigingen: tekorten op de arbeidsmarkt, toenemende druk op de woningmarkt, de opgave die er ligt op het gebied van energie en klimaat en de gevolgen van de naderende Brexit.

Een en ander blijkt uit de jaarlijkse Regio Zwolle Monitor 2019. Daarin wordt de ontwikkeling van de regionale economie in brede zin gevolgd en in cijfers vastgelegd.

740.000 inwoners

Regio Zwolle is de bestuurlijke samenwerking van 21 gemeenten, verdeeld over vier provincies. Vanuit Zuidwest-Drenthe nemen Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld deel. In totaal beslaat Regio Zwolle een gebied met zo’n 740.000 inwoners.

Uit de monitor blijkt dat Regio Zwolle goed boert. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is sprake van economische groei. De export groeide in 2018 met maar liefst 6,6 procent tot 18,6 miljard euro. En de werkeloosheid was historisch laag: 3,3 procent (13.000 personen). Vooral de logistieke sector en e-commerce deden het goed.

Haarscheurtjes

,,Regio Zwolle kan zich meten met de best presenterende regio’s van Nederland’’, jubelt het persbericht. Maar de toekomst is niet onbewolkt. De eerste haarscheurtjes zijn zichtbaar. ,,De economische ontwikkeling begint op verschillende manier te knellen’’, wordt ook geconcludeerd.

De economische groei vlakt de komende jaren af. Die was in Regio Zwolle over 2018 al 0,1 procentpunt lager dan een jaar eerder. ,,De economie schakelt verder terug naar een lager toerental’’, zo staat in de monitor.

In 2019 en 2020 wordt nog wel economische groei verwacht voor Regio Zwolle, maar de percentages liggen met respectievelijk 2 en 1,9 procent lager dan in 2018.

Krapte arbeidsmarkt

Serieuze pijnpunten zijn de tekorten op de arbeidsmarkt en de krapte in de woningsector. Bedrijven zijn steeds slechter in staat om geschikt personeel te vinden. Dat remt niet alleen de groei, maar zet de arbeidsproductiviteit ook onder druk. Die ligt in Regio Zwolle 18 procent onder het landelijk gemiddelde.

Ook vestigden zich vorig jaar minder nieuwe bedrijven in de regio dan landelijk het geval is. Dat er in één jaar tijd toch bijna 7000 nieuwe banen zijn bijgekomen, heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met een groei van bestaande bedrijven. Regio Zwolle telt momenteel 375.000 arbeidsplaatsen.

Brexit

Een Brexit dreigt de economie van Regio Zwolle relatief hard te raken: meer dan 8000 bedrijven blijken actief in sectoren en productgroepen, waarvan 22 procent in de hoogste risicocategorie valt.

Regio Zwolle bestaat dit jaar 10 jaar én heeft als doel om in 2030 de vierde economische regio (samen met Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam) van Nederland te zijn.