Glasvezelaanleg roept vragen op bij BuitenGewoon Leefbaar

Steenwijkerland – Coalitiepartij BuitenGewoon Leefbaar (BGL) is niet tevreden over het proces dat gevoerd is rond de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Naar aanleiding van diverse kinken in de kabels stelt de partij vragen aan het college, met in het achterhoofd dat ‘gedane zaken niet teruggedraaid kunnen worden’.

Het glasvezeldossier in Steenwijkerland is niet geheel smetteloos. Dat leidde tot onvrede in het buitengebied, waarbij Dorpsbelangen Belt-Schutsloot een handtekeningenactie opzette. Bovendien lieten ontevreden inwoners hun ongenoegen blijken met spandoeken bij een glasvezelbijeenkomst in Scheerwolde. „Het kan u niet ontgaan zijn dat het proces rond de aanleg van het voor de inwoners van Steenwijkerland belangrijk geachte glasvezelnetwerk inmiddels langer duurt dan voorzien.”

‘Spijtig en teleurstellend’

„Dat is spijtig voor onze inwoners die zich hiervoor twee jaar geleden hebben aangemeld en zeer teleurstellend voor onze ambassadeurs van het eerste uur”, aldus fractievoorzitter André Bus van BuitenGewoon Leefbaar.

De partij bemerkt dat Glasvezel Buitenaf niet in staat is om hun planningen te halen, mede door fouten als het vergeten van aanvragen van vergunningen om door dijklichamen te boren. Daarbij is de communicatie door Glasvezel Buitenaf naar inwoners ‘minimaal of zelfs afwezig’. Bovendien zijn veel inwoners van de eerste ronde boos, omdat zij vinden dat tussentijds de uitgangspunten vanuit de markt lijken te zijn veranderd. „Met als resultaat dat we nu de situatie hebben dat inwoners uit diverse kernen en diverse locaties in het buitengebied verschillende bedragen moeten betalen. De inwoners van het eerste uur betalen 1.900 euro in een keer of een bedrag van 15 euro per maand voor altijd. De inwoners van het tweede uur treffen een gratis aansluiting of een aansluiting voor 1.000 euro.”

„Helaas zijn er inmiddels inwoners uit diverse dorpen, waaronder veel ambassadeurs van de eerste ronde, die zich organiseren om ‘juridisch verhaal te halen bij de marktpartijen’ die in hun ogen het verhaal niet eerlijk hebben voorgespiegeld en verteld.”

BGL wil daarom weten of de gemeente nog wat kan doen voor de teleurgestelde inwoners. Bovendien wil de partij hoe het overleg tussen de marktpartijen en het college verlopen is en of de gevolgde werkwijze in de toekomst aangepast moet worden. Ook vraagt de partij of het mogelijk is dat het college aan de betrokken marktpartijen vraagt om in een formele brief aan te geven welke stappen zij gaan nemen om klachten van inwoners en bedrijven op te lossen.