Kindcentrum Bernhard kiest voor toekomstgericht onderwijs

Steenwijk - Kindcentrum Bernhard is gestart met een nieuw onderwijssysteem, waarbij ze het traditionele klassensysteem loslaat en toekomstgericht onderwijs voorop staat. Daarvoor is een rigoureuze verbouwing nodig, die afgelopen april begon. De unit voor kinderen tussen de 3 en 8 jaar is inmiddels gereed. “We willen ieder kind tot z’n recht laten komen.”

In één grote, lichte en moderne ruimte bewegen alle kinderen tussen de 3 en 8 jaar van het Kindcentrum zich door elkaar heen. Voor de peuters en de oudere kinderen is hier van alles te beleven en te ontdekken in de verschillende hoeken van de unit. Zo is er een leeseiland en een taal- en rekeneiland. “Om deze basisvakken te leren, komen kinderen hier ’s ochtends in clubs samen. Zij zijn hierin niet ingedeeld op grond van leeftijd, zoals vroeger gebruikelijk was, maar op basis van hun niveau,” legt Corine Pieffers, directeur opvang en onderwijs, uit. Slimme kinderen hoeven zich dus niet te vervelen en kinderen die moeite met een bepaald vak hebben, hoeven niet op hun tenen te lopen.

Workshops

’s Middags kunnen de kinderen kiezen uit een aantal workshop. “Om de drie weken kunnen onze leerlingen zich inschrijven voor een nieuwe workshop,” zegt Corine. Als voorbeelden noemt ze de kook-, techniek-, drama-, muziek- en dansworkshop. Voor iedere workshop is een plek gereserveerd in de unit, zoals het speellokaal met podium en het kookeiland. Verder kunnen de kinderen overal spelen en van alles ontdekken, bijvoorbeeld in de houten camper of de zandbak. De jonge kinderen mogen ook spelenderwijs meedoen met de oudere kinderen. Voor kinderen die behoefte hebben aan meer structuur en rust zijn er ruimtes die afgesloten kunnen worden, waarin ze zich terug kunnen trekken of instructie krijgen in kleine groepen.

Peuters

Het nieuwe onderwijssysteem betekent dat naast het onderwijs, ook de kinderopvang van 3 tot 8 jaar en de voor- en naschoolse opvang zich in dezelfde unit afspelen. Ouders kunnen peuters voor de kinderopvang hier de hele dag brengen. “We hebben geen scheiding meer tussen opvang en onderwijs. De kinderen volgen één doorgaande lijn van ontdekkend en bewegend onderwijs, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en de aangeboren nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan hoe we een doorgaande lijn kunnen creëren binnen ons gehele Kindcentrum.” De peuters mogen daarom gewoon met de oudere kinderen meedoen. Hierin onderscheidt de school zich van andere scholen.

Team

Een voordeel van dit baanbrekende onderwijssysteem is dat kinderen begeleid worden door het hele team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en stagiaires. Unitregisseur Lotte Zelle heeft de leiding over al deze professionals in de unit van leerlingen van 3 tot 8 jaar en José Halfweg in de unit 8 tot 13 jaar. “Doordat we samen in een unit werken, kunnen we de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen met elkaar delen,” noemt Lotte als voordeel. “Met meer ogen kijken we naar de ontwikkeling van een kind en dagelijks hebben we daar overleg over,” voegt Corine toe. De leerkrachten blijven trouwens ook het leerlingvolgsysteem gebruiken, zodat ze goed op de hoogte blijven van de ontwikkeling van ieder kind.

Het nieuwe onderwijssysteem zal in de toekomst ook in de unit met kinderen 8 en 13 jaar ingevoerd worden. Inmiddels is gestart met het voortraject voor de verbouwing van hun klaslokalen. De unit voor 0 tot 3 jaar volgt later. De officiële opening van de unit voor kinderen tussen de 3 en 8 jaar is op 18 maart 2020. Unitregisseur Yvette Oostrom vertelt daarover: “De kinderen zullen dan laten zien wat ze doen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door onder anderen pianist Harold Kooij.

Introductie

Kindcentrum Bernhard heeft sinds december 2018 veel tijd uitgetrokken om het nieuwe onderwijssysteem aan de ouders, OC en bestuur tijdens presentaties uit te leggen. “Onze visie is dat ieder kind de kans moet krijgen te leren op grond van zijn persoonlijke ontwikkeling. Meerdere scholen in andere delen van het land werken al met het nieuwe baanbrekende systeem. Voor het Oosten, zijn wij hierin uniek,” zegt Corine. Ze vertelt alle betrokkenen graag over de eerste ervaringen met het nieuwe systeem. “Bij de Sinterklaasviering ging een jongetje ineens op de piano spelen. Zijn muziektalent hadden we niet ontdekt in een klas waar 30 kinderen achter een tafeltje zitten,” illustreert ze.

Hilda Knol