Ook voor Westerveld is 2020 gestart

Diever - Ook voor Westerveld is, als laatste gemeente in Drenthe, het nieuwe jaar officieel gestart. Als laatste gemeente in Drenthe hield de gemeente in de publiekshal in het gemeentehuis woensdagavond de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.

Burgemeester Rikus Jager die dinsdag nog samen met zijn collega's van Meppel, De Wolden en Hoogeveen op de koninklijke nieuwjaarsreceptie te gast was, kon een kleine driehonderd belangstellenden begroeten in het gemeentehuis. In zijn toespraak ging hij net als in 2019, nog even terug naar de jaarwisseling. Deze is in Westerveld wederom ontzettend rustig, gezellig en vreedzaam verlopen. “Ieder jaar krijgen wij vanuit diverse media de vraag, hoe hoog het schadebedrag van de jaarwisseling is. En ieder jaar kunnen wij melden: nul tot nihil. De afgelopen jaren heeft hooguit een aantal verkeersborden wat schade heeft opgelopen door vuurwerk, maar ook dát was de afgelopen jaarwisseling vrijwel niet het geval.”

Jager vroeg zich vervolgens af waarom het beeld in Westerveld zo afweek van het beeld in veel andere plaatsen waar de jaarwisseling wel erg onrustig verliep en mensen zich tegen hulpverleners keerden. “In mijn beleving, en ik hoop ook in de uwe, zijn vernielingen en geweld jegens wie dan ook, volstrekt absurd. Dat de jaarwisseling in Westerveld rustig en gezellig verloopt is normaal en eigenlijk zouden wij niet de vraag moeten krijgen hoe het toch kan dat Westervelders normaal gedrag vertonen, maar zijn de groepen raddraaiers élders interessant onderzoeksmateriaal. Waarom kunnen zij zich niet normaal gedragen? Is het omdat wij investeren in mensen en onze wijkagenten nog écht de inwoners in de wijken kennen?”

Rondgang

Jager vervolgde zijn verhaal met de rondgang die hij op oudejaarsdag traditioneel met vertegenwoordigers van de gemeente én politie langs de verschillende carbidploegen in Westerveld maakt. Met deze ploegen is vooroverleg geweest en zijn afspraken gemaakt. “De intentie van het vroegtijdige, brede overleg is om de traditie van het carbidschieten te behouden door het veilig én gezellig te laten verlopen voor iedereen. Dus voor de organisaties zelf, de bezoekers én de omwonenden. Als álle betrokkenen dat voor ogen hebben en houden, werkt het. Op het moment dat vuurwerk verboden wordt, zou ik wensen dat onze carbidgroepen waarmee wij afspraken maken, degenen zijn die de vuurwerkshows organiseren in onze gemeente.”
Jager vertelde ook blij te zijn dat er in Westerveld nog echt wijkagenten zijn die lokaal bekend zijn. Bewsut deelde hij met die woorden een plaagstoot uit aan korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie die beweert dat alle agenten in Nederland wijkagenten zijn. “Dat is echt niet waar”, zo zei Jager die blij is met de grote mate van verbondenheid die er onderling in Westerveld nog is."

Verbondenheid

Ook in Westerveld onderscheiden zich volgens de burgemeester, groepen en gemeenschappen van elkaar op punten. "Maar over het algemeen kunnen we wel zeggen, dat er een grote mate van verbondenheid is. Men kent de buren, de dorpsgenoten en men weet elkaar te vinden. Men zorgt voor elkaar, in de traditie van de naoberhulp en daar waar dat niet het geval is zou ik daartoe welhaast willen oproepen.” Volgens Jager ontstaat er in Nederland een grotere kloof tussen arm en rijk. “e zien dat er enerzijds mensen werkeloos thuis zitten en er anderzijds openstaande vacatures niet in te vullen zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat mensen niet willen werken, maar dat er geen match is met de vacature. We zien naast een overvloed aan communicatiemiddelen dat de eenzaamheid groeit. Voor 2020 zou ik een groeiende verbondenheid wensen.”

Viering 75 jaar Vrijheid

De burgemeester van Westerveld stond ook stil bij de viering van 75 jaar Vrijheid. In het hele land en zéker ook in Westerveld, zijn er in het kader van dit onderwerp dit jaar extra veel evenementen. Van klein en ingetogen tot groot en uitbundig. Evenementen om stil te staan bij de waarde van vrijheid en vrede én het vieren van 75 jaar vrijheid. Vorig jaar hebben we aan een grote groep organisaties in Westerveld gevraagd, hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het jubileumjaar en dit heeft een lijst van bijna 20 éxtra activiteiten opgeleverd bovenop de jaarlijkse herdenkingen en feesten.” Jager had ook nog een primeur. Westerveld is namelijk één van de gemeenten waar de bekende kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde zijn tijdelijke kunstwerk Levenslicht laat zien. Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. Tussen 22 januari en 2 februari is het kunstwerk op een locatie die zeer binnenkort bekend gemaakt wordt, te bewonderen. Mensen kunnen dan stil staan bij het verdriet van de holocaustslachtoffers en hun nabestaanden.”

Talent van Westerveld

Jager sloot zijn nieuwjaarsrede af met het bekend maken van het Talent van Westerveld. Hiervoor waren vier organisaties genomineerd: Meten is Weten, de Midwinterhoornblazers, de EHBO verenigingen in Westerveld en de bewoners van de Veendijk die samen de eikenprocessierups bestrijden. De prijs, een cheque van 500 euro, ging uiteindelijk naar de EHBO. Volgens Jager had de jury die uit alle collegeleden had bestaan, alle initiatieven besproken en beoordeeld op de criteria daadkracht, doen en ‘voor en door Westervelders’. “Alle genomineerde initiatieven voldoen hieraan en het was dan ook niet gemakkelijk om hét talent te kiezen. Maar het is gelukt. We hebben gekozen voor een groep vrijwilligers die zich al jarenlang, relatief stilletjes maar met veel daadkracht, inzet voor cruciale momenten, namelijk de momenten dat een hart letterlijk stilvalt en een leven gered kan worden door toepassing van een AED of hartmassage: de EHBO-verenigingen Westerveld.”