‘Overijssel moet zich uitspreken voor een vuurwerkverbod’

Zwolle - De provincie Overijssel moet zich uitspreken voor een vuurwerkverbod. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Overijssel. Samen met de SGP, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA diende de partij woensdag een motie in om dit voor elkaar te krijgen.

De overlast en schade voor mens, dier, natuur en milieu zijn te groot om de verkoop en het afsteken van vuurwerk nog langer toe te staan, vinden de indieners van de motie. Overigens geen meerderheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer is wel voor een vuurwerkverbod. In 2017 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de viering van oud en nieuw op veel plaatsen in Nederland het meest onveilige moment van het jaar is. In de praktijk is vervolgens weinig gedaan met de aanbevelingen van de onderzoeksraad, maar inmiddels is de discussie over een landelijk vuurwerkverbod volop gaande.

Burgemeesters zijn voor verbod

Ook Overijsselse burgemeesters en hulpdiensten hebben zich voor een verbod uitgesproken. De afgelopen jaarwisseling was het weer erger dan ooit. Nooit eerder gaf Nederland zoveel uit aan vuurwerk.

De Partij voor de Dieren in Overijssel constateert dat een verbod landelijk geregeld moet worden. Maar de provincie kan zich wel inzetten voor een veiligere jaarwisseling in Overijssel, met het oog op de veiligheid en het welzijn van inwoners, dieren en milieu.

Signaal

Samen met de SGP, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA diende de partij daarom woensdag een motie in om als Provinciale Staten een duidelijk signaal af te geven tegen vuurwerk. De SGP loodste twee jaar geleden een motie door de gemeenteraad van Staphorst waarin stond dat het wenselijk was dat het vuurwerkgebruik in Staphorst zou worden ontmoedigd en dat de gemeente in actie moest komen bij het ontbreken van een landelijk standpunt.

Achtergrond van de motie is de angst van eigenaren van rietgedekte boerderijen voor brand tijdens de jaarwisseling.

Schade in Staphorst neemt af

De SGP in Staphorst pleit al jaren voor een verbod op vuurpijlen, in elk geval op bepaalde plekken in Staphorst, namelijk daar waar veel rietgedekte boerderijen staan. Veel mensen zitten tijdens de jaarwisseling in angst. Het kwam er nooit van. Volgens het gemeentebestuur is het nauwelijks handhaafbaar.

In Rouveen zorgden jongeren dit jaar voor een eigen plek voor zwaar vuurwerk. Niet van overheidswege opgelegd, maar eigen initiatief. Het gemeentebestuur was hier zeer over te spreken. De schade en overlast in Staphorst neemt al jaren af. Dit jaar was er voor 2.500 euro schade. Vooral veel straatnaamborden moesten het ontgelden.