D66: ‘Waarom wordt Welkooppand 'buitengesloten'?’

Steenwijk - De D66 fractie heeft het college vragen gesteld waarom het voormalige Welkooppand niet het bestemmingsplan herinrichting 't Gedempte Diep wordt opgenomen.

Zoals bekend zijn er al lange tijd plannen voor het vestigen van winkels in het Welkooppand en later de locaties ‘Rijkmans’ en ‘Edah’. Het voorgenomen bestemmingsplan houdt een herontwikkeling van de locaties ‘Rijkmans’ en ‘Edah’ in. De Aldi gaat hier naar toe verhuizen. Het Welkooppand wordt niet in het plan opgenomen.

D66 heeft onderzoek gedaan naar de situatie rond het Welkooppand, dat verpaupert en veel Steenwijkers een doorn in het oog is. Emmy Elgersma van D66: „Het plan om winkels te vestigen in het Welkooppand stamt al uit 1993. Het plan is uitgebreid tot de locaties ‘Rijkmans’ en ‘Edah’. Het college is akkoord gegaan met het plan.”

„In de vorige collegeperiode is het plan ook financieel uitgewerkt in overeenstemming met alle betrokkenen”, vervolgt ze. „Daarmee waren de plannen zo goed als rond. Het plan moest alleen nog in procedure gebracht worden.”

„Dit roept bij ons de volgende vragen op: ‘Kunt u aangeven of de uitkomsten van het onderzoek van D66 punt voor punt kloppen? Heeft het college een anterieure overeenkomst gesloten over ontwikkelingen aan het Steenwijkerdiep? Zo ja, mag de raad die overeenkomst inzien? Waarom is het plan, zoals het er in de vorige collegeperiode lag, niet in procedure gebracht? Waarom wordt het deel van het plan dat betrekking heeft op het Welkooppand niet in de bestemmingsplanwijziging meegenomen?’”