Rechtswinkel ziet forse stijging adviesvragen

Steenwijk - De Rechtswinkel Steenwijk ziet vorig jaar een forse stijging van adviesvragen. Kwamen er in 2018 nog 549 cliënten, afgelopen jaar waren dat er 758. Een stijging met 38%.

„De reden van de stijging zou kunnen zijn dat de Rechtswinkel nu beter te vinden en te bereiken is”, zo staat in het jaarverslag 2019 te lezen. De Rechtswinkel is nu gevestigd in het gebouw van Sociaal Werk De Kop aan het Stationsplein in gebouw Golfstaete (vlak naast het NS-station). Verder heeft De Rechtswinkel nu ook een eigen nieuwe website (www.rechtswinkelsteenwijk.nl), Facebookpagina en worden flyers verspreid. De verwachting is dat de stijging van het aantal juridische adviesvragen zich ook in 2020 zal voortzetten.

Naast veel belasting- en toeslagenadviezen kwamen er ook veel vragen op het gebied van ‘Personen en Familierecht’. Bram Vonk van de Rechtswinkel: „Dit betrof bijvoorbeeld scheiding en alles wat daar mee te maken heeft (de procedure, ouderschap mogelijkheden, alimentatie, gevolgen wonen, etcetera.), relatievormen en testamenten. Ook veel ‘Arbeidsrecht’ gerelateerde zaken als (dreigend) ontslag, conflicten op het werk, toepassing CAO, etcera kwamen voorbij. Samen goed voor bijna de helft van alle juridische vragen.”

Dubieuze producten

Daarnaast lag circa 18% van de vragen op het gebied van ‘Wonen’: huurbescherming, (ver)koop van een huis en erfafscheiding c.q. burenruzies. Een toenemend probleem vormen de zogenaamde ‘Consumentenzaken’. Bram Vonk: „Via voordeur of internet worden diverse dubieuze producten aangeboden (met name energiecontracten), worden spooknota’s gestuurd en vindt er identiteitsfraude via internet plaats. Onder de noemer ‘Diversen’ zien we onder andere verkeersovertredingen, strafrechtzaken, burenruzies, etcetera.”

De Rechtswinkel doet in haar jaarverslag ook enkele aanbevelingen over de wenselijkheid van duidelijke en heldere communicatie door overheid en instanties naar haar cliënten. „Ook het stapelen van schulden waarover veel extra (boete/incasso) kosten worden geheven, waardoor een steeds groter en uiteindelijk onoverbrugbaar financieel gat ontstaat, is een probleem. Het vooraf betalen van huur-, zorg- , en kinder(opvang)toeslagen terwijl er gedurende het jaar wijzigingen in de leefsituatie optreden, leveren soms ook grote navorderingen op”, vertelt Bram Vonk.

Gratis adviezen

De Rechtswinkel Steenwijk heeft nu circa 10 vrijwilligers die ooit werkzaam geweest zijn in de juridische sector of door werk- en levenservaring veel kennis hierover hebben opgedaan. Ook enkele eindejaarstudenten Rechten doen mee in de spreekuren. De Rechtswinkel geeft gratis juridische adviezen aan de inwoners van Steenwijkerland (circa 75 % van de aanvragen) en omliggende gemeenten. De gemeente Steenwijkerland is de financier van de Rechtswinkel maar voor 2020 heeft de gemeente Westerveld zich ook bereid verklaard een kleine subsidie te verstrekken en de Rechtswinkel te vermelden in haar digitale gemeentegids.

Ook spreekuur in Vollenhove

Sinds september 2019 houdt de Rechtswinkel op de 1e vrijdag van de maand ook spreekuur in Vollenhove. De Rechtswinkel werkt voor kennisoverdracht en eventuele doorverwijzingen samen met een aantal advocaten, mediators, notaris en deurwaarder uit de regio. Bovendien mag de samenwerking met Sociaal Werk De Kop uitstekend worden genoemd.

De gratis spreekuren zijn op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken is niet vereist. Hierdoor is een laagdrempelige situatie ontstaan waardoor ingezetenen uit de gemeente Steenwijkerland en omliggende gemeenten gemakkelijk kunnen binnenlopen voor het verkrijgen van een gratis (juridisch) advies of een gerichte doorverwijzing.

Het jaarverslag 2019 is op te vragen bij de Rechtswinkel. Voor meer informatie: www.rechtswinkelsteenwijk.nl.