Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Bescherming van ouderen

Als ouderen niet meer goed in staat zijn hun financiële belangen te behartigen, lopen zij risico vanwege ondoordachte beslissingen of kunnen zij zelfs slachtoffer worden van misbruik. Het is dan van belang om ouderen daartegen te beschermen, maar hen tegelijk ook in hun waarde te laten.

Ook moet er rekening mee worden gehouden dat een handtekening niet meer wordt geaccepteerd als een persoon zijn wil niet langer meer kan bepalen (wilsonbekwaam). Er zijn hiervoor verschillende oplossingen.

Als ouderen, bijvoorbeeld door dementie, hun financiële daden al niet meer goed overzien is bewind de aangewezen oplossing. Bijvoorbeeld de kinderen kunnen de rechter verzoeken om het vermogen van de ouder(s) door de rechter onder bewind te laten stellen. Er wordt dan een betrouwbare persoon of instelling tot bewindvoerder benoemd die opkomt voor de financiële belangen.

Als ouderen nog wel wilsbekwaam zijn kunnen zij bij de notaris vastleggen wie hun financiële belangen zal behartigen als ze het zelf niet meer kunnen. Dat kan in een notariele volmacht, ook wel levenstestament genoemd. Er wordt gekozen voor een levenstestament als men meer dan alleen hun financiële zaken willen regelen. Bijvoorbeeld als zij willen vastleggen wat er met het huis en de spullen moet gebeuren, als zij naar het verpleeghuis gaan.

Ik zie in de praktijk dat veel mensen helaas nog vaak lang wachten met iets te regelen. Bijvoorbeeld pas als ouders naar het verpleeghuis gaan en hun huis te koop wordt gezet. Als dan blijkt dat er nog niets geregeld was moet er alsnog met spoed iets geregeld gaan worden. Dit gaat dan vaak minder snel dan gehoopt.
Mijn advies is daarom: kom op tijd naar mij toe en neem de tijd om het onderwerp op een prettige manier bespreekbaar te maken met je ouders. Ik sta jou én/of je ouders graag bij met praktisch en juridisch advies hierover. Wil je hierover meer weten? Kijk dan eens op www.lever.nl of kom eens bij mij langs voor een kosteloze bespreking.