Pluim voor Speel@Home

Steenwijk - Speel@Home de Watervilla in Steenwijk heeft de Passend Onderwijs Pluim ontvangen. Pedagogisch medewerker Patricia Hekkema kreeg deze pluim vrijdag 7 februari uit handen van Marieke Koot, moeder van Marrit.

Ook Jan Hermsen, jeugdconsulent van de gemeente Steenwijkerland, was aanwezig bij de uitreiking.

De Passend Onderwijs Pluim wordt uitgereikt door ouders die blij zijn met de kans die er geboden wordt aan hun kind om te leren en te groeien bij reguliere scholen, maar ook op verenigingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of bij gastouders. Organisaties en mensen, die mogelijkheden zien en scheppen, worden op deze manier in het zonnetje gezet.

Waardering

Marrit, die het Syndroom van Down heeft, is onlangs vier jaar geworden. Het is een eigenwijze en vrolijke dame. Ze gaat al drie jaar naar De Watervilla in Steenwijk, waar Patricia haar elke vrijdag speciale begeleiding geeft. Haar ouders willen met de pluim hun waardering uitspreken voor Patricia en alle andere medewerkers van Speel@Home omdat zij het mogelijk hebben gemaakt dat Marrit naar een ‘gewone’ kinderopvang kan gaan.

„Ze stonden er direct voor open, zonder enige aarzeling. Ze hebben veel aandacht, liefde en mogelijkheden geboden aan onze dochter. Zo zijn ze gestart met het toepassen van kindergebaren omdat wij die ook gebruiken met Marrit.”

Onderdeel van de groep

Een kind met Downsyndroom ontwikkelt zich anders dat een kind zonder Down syndroom en dat vergt af en toe meer tijd, energie en ook zeker creativiteit. Alle medewerkers hebben een cursus gehad waardoor het gebaren een gewoonte is geworden, en daardoor is Marrit meer onderdeel van de groep geworden. Daarnaast is er sinds twee jaar met medewerking van de gemeente Steenwijkerland op de Watervilla extra 1 op 1 begeleiding voor Marrit.

Betrokken én flexibel

Sinds 20 januari gaat Marrit vier ochtenden per week naar de Emmaschool. Speel@Home verzorgt een stukje begeleiding op school en de opvang buiten de schooluren. „Zo blijft Marrit ook de komende tijd nog op haar vertrouwde plek spelen met de andere kinderen. De medewerkers van Speel@Home hebben altijd met ons mee gedacht over de mogelijkheden en ook zelf contacten onderhouden met de gemeente om zaken af te stemmen rond de financiering. Een verdiende pluim dus.”

Wet Passend Onderwijs

Marieke Koot: „Een inclusieve maatschappij begint daar waar een kind in de eigen wijk deel kan nemen aan lesprogramma’s en activiteiten, samen met de kinderen uit hun eigen buurt. Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht voor basis- en vervolgonderwijs, maar minstens zo belangrijk is de kinderopvang en de speelleergroep, want daar begint het. Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.”

Meer informatie: www.downsyndroom.nl en www.passendonderwijspluim.nl.