Toekomst plaatselijk belang Noordwolde-Zuid nog onzeker

Noordwolde Het is nog onduidelijk hoe het verder gaat met het plaatselijk belang in Noordwolde-Zuid. Zeker is dat het bestaande bestuur dinsdagavond tijdens de ledenvergadering is afgetreden en dat zich die avond geen opvolgers hebben gemeld.

„Wij hebben het gehad en gaan echt stoppen.” Met die mededeling van Janetta Blok gingen drie bestuursleden tussen de andere 25 aanwezigen in de zaal zitten. Het is volgens het aftredende bestuur een last om te stoppen, maar ze zijn ook wel blij. „Het is goed zo.” De vraag is wel of het op basis van de statuten wel kan dat het hele bestuur aftreedt.

Om tafel

Vervolgens bogen de aanwezigen zich in groepjes over vragen als: ‘welke rol zou jij kunnen spelen in jou dorp?’ Maar de brainstormsessie leidde niet tot het opstaan van nieuwe bestuurders. Wel zijn enkele mensen bereid om nog eens verder te brainstormen over de toekomst. Mensen die willen meedenken worden daartoe binnenkort door Janetta Blok uitgenodigd. „Binnenkort gaan we met deze mensen en eventuele inwoners die aan willen sluiten om tafel zitten om de toekomst in te vullen. Een positief iets dus.”

Is eigen vereniging wel nodig?

De aanwezige voorzitter Pim Vera van Dorpsbelang Boijl Vera vertelde uit eigen ervaring hoe in Boijl met hetzelfde opvolgingsprobleem is geworsteld. De vraag is volgens hem of Noordwolde-Zuid een eigen identiteit heeft die ook een eigen vereniging rechtvaardigt. Vanuit Noordwolde is al geopperd om de krachten te bundelen met De Eendracht. Je zou vanuit Noordwolde-Zuid daar bijvoorbeeld inbreng kunnen hebben vanuit een lokale werkgroep. Maar je zou ook een nieuw bestuur kunnen vormen met daaronder diverse werkgroepen.

Onveilig gat

Zaken die nog spelen werden ook besproken. Zo moet de Mauritsweg worden opgeknapt als alle bouwwerkzaamheden op het Rohé-terrein zijn afgerond. Zorgen zijn er ook over het deel van de Elsweg tussen de sportvelden en de Zuiderweg. Het wordt als een groot donker en dus onveilig gat ervaren. Lichtpunten zijn dan ook gewenst. En ook zonder een bestuur gaat het Zuiderfeest gewoon door. Die organisatie is in een stichting ondergebracht. Het feest staat gepland voor het wekeinde van 26 en 27 juni. Het streven is om ook ouderen daar opnieuw bij te betrekken in de vorm van een barbecue.