Gemeente Westerveld sluit overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Diever - Vanuit de oproep vanuit de PvdA-fractie en de wens van de agrarische ondernemers die betrokken zijn bij de bloembollenteelt in Westerveld wordt een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen.

Het college is in gesprek gegaan met betrokkenen rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. Dit komt voort uit het rapport ‘Uitgesproken’, wat als één van de handvatten voor de overheid op korte termijn het volgende stelt: „Wees initiatiefnemer, regisseur en facilitator van een landelijk én regionaal proces van joint fact finding ten aanzien van vraagstukken die telers en/of omwonenden aandragen.”

In juli 2019 diende de PvdA een motie over dit onderwerp in. Die motie is destijds aangehouden en is niet in stemming gebracht, omdat het verloop van een actie van het college werd afgewacht.

Eerste stap

„Deze overeenkomst is tot stand gekomen met de gemeente en veel andere partijen, we zien dit als een eerste stap om gezamenlijk aan dit vraagstuk te werken”, vertelt Wethouder De Haas. „Dit is een mooi begin. Daarnaast houden we verbinding met het landelijke beleid: de visie op duurzame en sterke landbouw in 2030 van minister Schouten. We werken hiervoor nauw samen met andere overheden. Vanaf de informatieavond 4 juli 2019 op het provinciehuis in Assen waarin het onderzoek blootstelling omwonenden is gepresenteerd, is de gemeente samen met het ministerie van LNV, de provincie Drenthe en Overijssel, de vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en twee Overijsselse gemeenten en het Waterschap Drents Overijsselse Delta in gesprek om stappen te zetten rondom het vraagstuk gewasbeschermingsmiddelen.”

Afspraken

Naast de agrarische ondernemers en de gemeente zijn een aantal niet georganiseerde inwoners, toeleveranciers/adviseurs (Agrifirm, WPA-Robertus en de CAV-Agrotheek) en de standsorganisaties Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) betrokken geweest bij het opstellen van de overeenkomst. Elke partij die de overeenkomst onderschrijft houdt zich aan verschillende afspraken op gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid, innovatie en vragen.

Omdat er delen van de overeenkomst werden gedeeld op sociale media hebben is besloten de overeenkomst vooruitlopend op de ondertekening openbaar te maken zodat iedereen hiervan volledig kennis kan nemen. De overeenkomst is hier te downloaden:

Op maandag 24 februari ondertekent wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst.