D66: Goed geprek nodig om ‘Welkoopimpasse’ te doorbreken

Steenwijk - ‘Ga met elkaar in gesprek om uit de ‘Welkoopimpasse’ te komen!’ Dat is de dringende oproep van de D66 fractie in Steenwijkerland. D66 wil graag dat partijen er samen uit komen zodat het Steenwijkerdiep in zijn geheel ontwikkeld kan worden.

Emmy Elgersma (D66) stelde al eerder vragen aan het college van B&W over het ‘buitensluiten’ van het Welkooppand van de plannen voor het Steenwijkerdiep.

Onder de rechter

De beantwoording hiervan stemde haar niet helemaal tevreden. Het college gaf aan dat met de eigenaar van het Welkooppand geen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder deze locatie in de ontwikkeling kan worden betrokken. „De eigenaar van het Welkooppand heeft de gemeente gedagvaard en ‘de zaak ligt onder de rechter, aldus B&W.

‘De rechter gaat de oplossing niet brengen’

„Ik stel opnieuw vragen, omdat de rechter de oplossing niet zal brengen”, verwacht Elgersma. „Voor een oplossing is het nodig dat partijen in gesprek gaan. De rechter vraagt meestal ook van partijen om de gang op te gaan en een oplossing te zoeken. D66 kan zich niet voorstellen dat de gemeente of de eigenaar van het Welkooppand belang zou kunnen hebben bij een blijvende impasse rond de ontwikkeling van het Welkooppand.”

Welke voorwaarden?

Het college vindt het geen goed idee dat vertegenwoordigers van de gemeente in deze fase gesprekken voeren met de eigenaar van het Welkooppand. D66 begrijpt het hoe en waarom hier van niet, en stelt daarom wederom vragen. „Kunt u de voorwaarden waarover uw College geen overeenstemming kon bereiken met de eigenaar van het Welkooppand exact weergeven? Zijn dat volgens u voorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening of voorwaarden in het kader van de onderhandelingen? Golden dezelfde voorwaarden ook voor de andere partijen rond het Steenwijkerdiep? Welk algemeen belang is gediend met het stellen van deze voorwaarden aan de eigenaar van het Welkooppand?”