Inwoners Lhee verbijsterd over handelswijze gemeente

Diever/Lhee - Dertien omwonenden van de Noord Lheeder Es in Lhee bij Dwingeloo zijn verbijsterd over de wijze waarop de gemeente Westerveld een convenant heeft opgesteld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollenteelt in de gemeente. In een brief aan het college schrijven ze zich niet in de tekst van de overeenkomst te kunnen vinden.

„De afspraken in het convenant bieden niet voldoende bescherming aan de natuur en de bewoners die in de omgeving wonen of verblijven van de bollenvelden.”

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, door de tegenstanders gifbestrijdingsmiddelen genoemd, is in Westerveld al jaren onderwerp van gesprek en zet partijen lijnrecht tegenover elkaar. Met het nu opgestelde convenant wil de gemeente Westerveld de onderlinge verhoudingen met de bloembollentelers in de gemeente verbeteren. Daarom is er een overeenkomst gesloten met daarin verschillende afspraken op gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid en innovatie. Het convenant over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in samenwerking met agrarische ondernemers en een aantal ‘niet georganiseerde inwoners’, onder regie van de gemeente Westerveld opgesteld. Verder hebben toeleveranciers/adviseurs (Agrifirm, WPA-Robertus en de CAV-Agrotheek) en de standsorganisaties Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) aan tafel gezeten. Volgens wethouder Jelle de Haas houdt elke partij die de overeenkomst onderschrijft zich aan verschillende afspraken op gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid, innovatie en vragen.

Niet benaderd

De groep NoordLheederes schrijft ‘verbijsterd’ te zijn over de wijze waarop het convenant tot stand is gekomen. „Wij zijn als groep niet benaderd om onze opvattingen over de lelie- en bollenteelt waar wij volop mee te maken hebben, met u te delen. Wij hebben ons meerdere malen laten horen over dit onderwerp. We hebben ons zeer intensief ingespannen om serieus te worden genomen als gesprekspartner. Het is onbestaanbaar dat uw College niet van ons bestaan op de hoogte zou zijn.”

Achter de rug om

Volgens de verbijsterde inwoners van Lhee heeft de aanpak van de gemeente er alle schijn van dat ‘het college willens en wetens betrokken bewoners en bewonersgroepen aan de kant zet’. „Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de gemeente Westerveld het democratische proces niet hoog in het vaandel heeft en liever achter de rug van betrokken bewoners of bewonersgroepen afspraken maakt met de vertegenwoordigers van de sector.” De inwoners doen dan ook een dringend beroep op de gemeente om alsnog met hen en de andere groepen in gesprek te gaan over een overeenkomst die recht doet aan alle partijen.

Onzalig voorstel

Progressief Westerveld, één van de zes raadsfracties in Westerveld, liet vorige week  al blijken het totaal oneens te zijn met het convenant. „Dit onzalige voorstel zal onze Westerveldse samenleving verder verscheuren dan nu al het geval is en bijdragen aan verharding en langdurige polarisatie”, zo liet fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen weten. Ook zijn partij is van mening, dat er bij het opstellen van de overeenkomst bewust kritische partijen als de actiegroepen Meten = Weten en Milieudefensie buitenspel zijn gezet. „De gemeente wil alleen om tafel met groepen die constructief aan een discussie over de lelieteelt willen bijdragen én die samen afspraken willen maken. In plaats van de rol van objectieve bemiddelaar en wegbereider van een gezamenlijk gedragen landbouwbeleid in te vullen, heeft het college de kant van de telers gekozen."