Maak kennis met ecologisch beheer waterwingebied Bisschopsberg

Darp De natuurverenigingen ivn Noordwest-Overijssel en KNNV De Noordwesthoek houden op zaterdag 29 februari een excursie naar het waterwingebied van Vitens op de Bisschopsberg in Havelterberg.

Het ecologisch beheer van de terreinen van Vitens moet er toe leiden, dat de biodiversiteit groter wordt. Geen eentonige bossen of weilanden dus, maar afwisseling is het devies. Hoe dat in de praktijk werkt, wordt uit de doeken gedaan door Wiecher Akse, die werkzaam is bij Vitens. Hij is als geen ander op de hoogte van de resultaten van het uitgevoerde beheer en kan vertellen welke plantensoorten en dieren in het waterwingebied kunnen worden aangetroffen. En wellicht worden er tijdens de excursie nog wat zoogdieren en vogels gespot. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door dit afwisselende terrein en besef dat drinkwaterwinning meer is dan het simpel oppompen van grondwater.

Vertrek op zaterdag 29 februari om 9.15 uur vanaf de grote parkeerplaats bij NS-station Steenwijk, overkant spoor, aan de Eesveense kant , ingang Eesveenseweg 3 in Steenwijk of om 09.30 uur aan de Zwarteweg 4 in Darp. De excursie duurt tot ongeveer 12.00 uur.

Deelname is gratis.

Meer weten? Neem dan contact op met Wieger Akse, fam-akse@ziggo.nl of via 06 51171215.