Vrouwen van Nu Vledder huldigt 10 jubilarissen

Vledder - De afdeling Vledder van de Vrouwen van Nu heeft woensdag maar liefst 10 jubilerende leden gehuldigd. Deze dames waren 25, 40, 50 en 60 jaar jaar lid van de Vrouwen van NU.

Zij werden toegesproken door de voorzitter en vicevoorzitter, die kort de ervaringen van de leden memoreerden. Als blijk van waardering kregen allen een boeket bloemen.

De afdeling Vledder van de Vrouwen van Nu hield woensdag haar jaarvergadering. Anders dan gebruikelijk kreeg eerst Roelof Keen uit Klazienaveen het woord, die vertelde over zijn jeugd en zijn carrière als paralympiër, onder de titel Dikke arms en kleine beenties. Hij bracht het met de nodige humor.

Daarna kwam het huishoudelijk gedeelte aan bod met verslagen en de bestuursverkiezing. Twee dames werden bereid gevonden om de aftreden bestuursleden te vervangen, zodat er weer een voltallig bestuur van 7 personen is.

De vereniging telt nu 96 leden, die graag gebruik maken van de commissies binnen de vereniging zoals de tuinclub, wandelen, handwerken, cultuur en zo en de reiscommissie.