Nieuwe duurzame stap gezet in Koloniën van Weldadigheid

Frederiksoord - In de Koloniën van Weldadigheid is een nieuwe stap gezet in duurzaam bouwen. Aan de Hooiweg tussen Frederiksoord en Wilhelminaoord werd daar vrijdag bij stilgestaan. Bij de eerste twee in aanbouw zijnde ‘off grid‘ duurzame koloniewoningen werd een plaquette onthuld.

Aannemer Hilco Broekman uit Nijensleek bouwt sinds 2012 in Frederiksoord en Wilhelminaoord al duurzame koloniewoningen. Dat zijn woningen zonder gasaansluiting, met zonnepanelen, en/of warmtepompen voor de energiebehoefte. Aan de Hooiweg is nu een nieuwe stap gezet: de koloniewoningen worden niet aangesloten op riolering, waterleiding en elektriciteitsnet. Wanneer er geen nutsvoorzieningen meer nodig zijn, heet dit ‘off-grid bouwen’. Hans Cevat (58) en Wanda Torrenga (54) zijn de eerste twee bewoners van de eerste off grid‘ duurzame koloniewoning. Het stel verlaat Diever en vestigt zich in Frederiksoord.

Hemelwater wordt bij de nieuwe Koloniewoningen van de Toekomst opvangen en gefilterd tot drinkwater. Hiervoor wordt een ondergronds bassin van twintig kubieke meter groot op het erf geplaatst. Verder vervangt een soort ‘ouderwetse beerput’ de rioolaansluiting. Via een rietfilter kan het afvalwater de sloot in. Elektriciteit is nog wel een probleempje. Niet zozeer het opwekken van de energie, maar als wel het opslaan van de elektriciteit levert nog hoofdbrekens op. Dus hoe sla je zomers de energie op die je in de donkere wintermaanden nodig hebt. In ‘gewone’ duurzame woningen wordt in die tijd gebruik gemaakt van het gewone stroomnet. Dat willen ze in de nieuwe koloniewoningen dus niet.

De Maatschappij van Weldadigheid laat al jaren nieuwe koloniewoningen bouwen op de plaats van de oude en doet de grond in erfpacht weg.  Zestig oude koloniewoningen worden zo vervangen door duurzame opvolgers. De teller staat inmiddels op 43, inclusief de handvol dat nu in aanbouw is. Volgens directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid was al 200 jaar geleden het idee in de kolonie dat mensen zelfredzaam zouden moeten worden. “Eigenlijk geldt dat nu ook voor deze woningen. We zijn al een heel eind op weg en we hopen ook de laatste 17 woningen te gaan bouwen. Daarbij willen we steeds koploper blijven op duurzaamheid." Volgens Wiersma zijn 60 duurzame koloniewoningen wel het maximum. "Dat past bij dit landschap. We willen een goede verhouding houden tussen nieuwe en authentieke, monumentale koloniewoningen. “