Gemalen draaien op volle toeren

Regio - Vanwege de zware regenval in het afgelopen weekend is het waterpeil in kanalen, meren, weteringen en sloten behoorlijk hoog komen te staan. Daarom draaien de gemalen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOdelta) op volle toeren.

Afgelopen weekend viel er in het werkgebied van het waterschap gemiddeld 20 - 34 mm regen. De diverse in het verleden al aangelegde waterbergingen bewijzen hun diensten en staan vol water.

Daarnaast speelt al een aantal weken de verhoogde waterstand op de IJssel Zwarte Water en Vecht. Opstuwing door de harde westenwind zorgde in het weekend voor een verdere stijging van het water op deze rivieren. In het Zwarte Water bij Hasselt steeg het water tot op de kade langs de Grintwal.

Zondag werd daarom de balgstuw bij Ramspol tijdelijk gesloten om het water richting Zwartemeer en Zwarte Water tegen te houden.

Omdat de gemalen volop draaien en in de afgelopen nacht de wind afnam en geen neerslag meer viel, is er weer ruimte ontstaan in het watersysteem. Daarom verwacht het waterschap geen problemen met de neerslag en toename wind die in de loop van maandagmiddag en -avond nog wordt verwacht.

Vanaf morgen neemt de wind en hoeveelheid neerslag af.