Gemeente en tuinders ondertekenen overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen

Diever - Wethouder De Haas ondertekende maandagavond 24 februari namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen in de gemeente.

Naast de gemeente Westerveld zijn agrarische ondernemers en een aantal niet georganiseerde inwoners, toeleveranciers/adviseurs (Agrifirm, WPA-Robertus en de CAV-Agrotheek) en de standsorganisaties Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) betrokken geweest bij het opstellen van de overeenkomst. Elke partij die de overeenkomst onderschrijft houdt zich aan verschillende afspraken op gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid, innovatie en vragen.

Inwoners van de gemeente Westerveld en iedereen die in de gemeente Westerveld met gewasbeschermingsmiddelen werkt is uitgenodigd om deze overeenkomst mede te ondertekenen. Dit kunt u doen via dit formulier.

Meer informatie over de aanleiding van deze overeenkomst en de overeenkomst zelf zijn te vinden op deze webpagina.