Waterrijke Wadi in Kornputkwartier

Steenwijk - Er zijn wijken in de gemeente waar geen regenwaterriool ligt, maar het regenwater bovengronds afgevoerd wordt. In het Kornputkwartier zijn hiervoor zogenaamde “Wadi ‘s” aangelegd.

Wadi staat voor Water afvoer drainage infiltratie. Dit is een vijver die in een normale situatie droog staat, maar waarin tijdens periodes van veel regen het water verzameld (geborgen) wordt. De Wadi van de foto is de laagst gelegen en grootste Wadi van het Kornputkwartier (centrale berging).

Drainagefilters

De andere Wadi’s liggen hoger en zijn met elkaar verbonden. Al het water verzamelt zich in deze grootste Wadi. De bodem is waterdoorlatend. De Wadi is ook voorzien van verticale drainagefilters, waardoor het water in de bodem kan infiltreren.

De Wadi voldoet aan de functie, want bij veel regenwater wordt het water hierin geborgen. „Het is dus niet vreemd dat de Wadi nu vol water staat”, aldus de gemeente Steenwijkerland. „Omdat er de laatste tijd veel regen gevallen is, was de bodem al verzadigd en zal het water minder snel in de bodem infiltreren.”