Een natuurbegrafenis, wat is dat?

De natuurbegrafenis wint aan populariteit. Vorig jaar kozen zo’n 1500 mensen voor deze vorm van begraven, terwijl dat er zes jaar eerder nog 250 waren. Toch vormt het aantal natuurbegrafenissen nog maar een procent van het totale aantal begrafenissen in Nederland.

Dat een natuurbegrafenis een teraardebestelling in de natuur inhoudt, moge duidelijk zijn. In Nederland mag dit alleen in daartoe aangewezen natuurgebieden, vooral bos en heide. Inmiddels zijn er achttien natuurbegraafplaatsen. In de Randstadzijn ze niet, omdat de grondwaterstand daar te hoog is.

 

Je vindt er geen grafstenen of andere ornamenten. Een gedenkboom, kei of houten paaltje zijn de enige dingen waaraan je op een natuurbegraafplaats een laatste rustplaats kunt herkennen. Natuurgraven worden op de meeste begraafplaatsen nooit geruimd. Dat betekent dat een overledene hier eeuwige grafrust geniet.

 

Kies je voor natuurbegraven? Dan kun je het kopen van een graf overlaten aan je nabestaanden, maar het is ook mogelijk om zelf een plekje uit te kiezen. Je dierbaren krijgen dan de GPS-coördinaten.

 

Natuurbegraven is een eeuwenoud gebruik, dat lang in de vergetelheid is geweest. Door een groeiende belangstelling voor natuur en duurzaamheid is deze vorm van begraven weer voorzichtig in opkomst. De natuurbegraafplaats verzekert het behoud van het natuurgebied en er worden bij de begrafenis alleen duurzame en afbreekbare materialen gebruikt.

 

Ook de kosten spelen een rol. In veel gevallen is een natuurbegrafenis goedkoper dan een begrafenis op een reguliere begraafplaats. De grafrechten zijn weliswaar hoger, maar zijn in de meeste gevallen eeuwigdurend. Bij reguliere begraafplaatsen moeten ze elke vijftien à twintig jaar verlengd worden. Ook bespaart u veel geld omdat er op een natuurbegraafplaats geen of een eenvoudig grafmonument komt te staan. Nabestaanden hoeven het graf dus niet te onderhouden, maar zullen wel moeten accepteren dat het graf onderdeel vormt van de natuur en dus overwoekerd raakt.

BRON: AD, Brana & Monuta