Wetland Wonen en Present Steenwijkerland slaan handen verder ineen

Steenwijk - Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen, en Henk Boxum, voorzitter van Stichting Present Steenwijkerland, hebben hun handtekening gezet onder een hernieuwd samenwerkingsconvenant.

„Present beschouwt Wetland Wonen als een goede organisatie die hulpvragen bij hun huurders signaleert. Deze hulpvragen worden vervolgens door Present in behandeling genomen. Het gaat dan vooral om praktische hulpvragen, zoals het meehelpen opruimen van een tuin of een huis. Het gaat daarbij om mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of in een sociaal isolement leven”, zegt Henk Boxum.

Vanaf 2016 zijn elk jaar vrijwilligersgroepen van Present aan de slag gegaan bij huurders van Wetland Wonen met een hulpvraag. Het aantal projecten/hulpvragen is afgelopen jaar gestegen naar twintig. Dat is de reden dat besloten is de samenwerking voor onbepaalde tijd voort te zetten vanaf 2020.

Wetland Wonen

„Wetland Wonen verhuurt sociale huurwoningen in Steenwijkerland en Zwartewaterland. Zorg voor kwetsbare groepen en individuen heeft daarbij de aandacht. Hierin wordt samengewerkt met zorg- en dienstverleners. Samenwerking met Present is hierbij een goede aanvulling”, aldus Marcel Timmerman.

Stichting Present Steenwijkerland

Present wil een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit het aanbod van de groepen vrijwilligers die zich aanmelden heeft Present de mogelijkheid projecten te organiseren voor en met doelgroepen van diverse instellingen, zoals Wetland Wonen. De vrijwilligers worden groepsgewijs, in principe eenmalig, ingezet voor diverse projecten rondom en in woningen en voor sociale activiteiten.