Middelbare scholieren wacht dit jaar geen centrale eindexamens

Meppel/Steenwijk - Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar geen centrale eindexamens voor middelbare scholieren. Dat besluit heeft minister Arie Slob van Onderwijs dinsdag bekendgemaakt. Het met goed gevolg doorstaan van de schoolexamens is straks genoeg voor een diploma. ​Leerlingen kunnen daardoor na de zomer ‘gewoon’ naar het mbo, de hogeschool of de universiteit.

Slob laat het aan de scholen zelf over wanneer ze hun laatste schoolexamens inplannen en hoe ze die afnemen. In hoeverre hebben de middelbare scholen in deze contreien hier inmiddels al op ingespeeld?

Digitale school

De regionale scholengemeenschap Stad & Esch, met locaties in Meppel en Diever, zet sinds begin vorige week al haar digitale mogelijkheden in om de leerlingen thuis les te geven. Directeur-bestuurder Peter de Visser: ‘Stad & Esch is echt een digitale school. Alle mondelinge toetsen hebben we ook al online afgenomen. Op dit moment brengen we echter nog wel in kaart wat er moet gebeuren met betrekking tot de schoolexamens en hoe we dat op een digitale manier kunnen vormgeven. Het is onze bedoeling om de ouders van de desbetreffende leerlingen begin volgende week op de hoogte te brengen en te informeren over hoe we de periode van de schoolexamens gaan invullen.’ Dit betreft de leerlingen van vmbo 4, havo 5 en vwo 6.

Rector-bestuurder Yzaak Jacob van de christelijke scholengemeenschap Dingstede in Meppel klapt spreekwoordelijk niet uit de school: 'We zijn nog steeds druk in overleg met elkaar over hoe we de komende periode zo zorgvuldig mogelijk kunnen afhandelen. Ik wil in elk geval geen onrust zaaien onder de ouders, want we hebben op dit moment zelf ook nog meer vragen dan antwoorden. Maar het gaat uiteindelijk goed komen.’

Laatste tentamenweek

Bij een andere christelijke scholengemeenschap, Eekeringe in Steenwijk, is directeur Harold Groenewoud beduidend spraakzamer: "Wij zijn al behoorlijk ver gevorderd in dit schooljaar. Het overgrote deel van onze leerlingen heeft de laatste tentamenweek al achter de rug. Op 7, 8 en 9 april staan nog wel herkansingen gepland voor leerlingen die op zakken staan. Dit alles geschiedt binnen het PTA, zoals dat door de overheid is vastgesteld.’ Het Programma van Toetsing en Afsluiting is niets anders dan een synoniem voor het schoolexamen.

‘Verder vind ik het fijn dat we nu de tijd hebben gekregen om zaken goed te organiseren. We kunnen bij CSG Eekeringe nu precies in kaart brengen welke leerling nog iets mist om z’n schoolexamen naar behoren te kunnen voltooien. Zo’n examen brengt immers al spanning genoeg met zich mee. Het gaat ons erom dat de slagingskans wordt vergroot. Wij anticiperen daar constant op. Komende dinsdag horen we trouwens van minister Slob of de scholen langer dicht blijven dan 6 april’, aldus directeur Groenewoud.

Drie blokken

Terug naar Meppel. Om precies te zijn: Greijdanus, de gereformeerde school voor voortgezet onderwijs, waarvan Ton Sebens de vestigingsdirecteur is. Hij heeft de laatste dagen optimaal benut en meldt monter dat de resterende examenperiode in drie blokken is samen te vatten: ‘Komende week beginnen we eerst met de achterstallige onderdelen. Daarna volgt in mei de derde tentamenperiode, die goed geclusterd en voorbereid wordt. En tot slot in juni de herkansingen, volgens de richtlijnen van de overheid.’

En hoe worden de schoolexamens op Greijdanus afgenomen? Op afstand, daar waar het kan. De veiligheid op school staat voorop en we streven naar drie kernwaarden: solide, betrouwbaar en fraudeongevoelig’, aldus Sebens.

Het Drenthe College, een middelbare beroepsonderwijsinstelling met meerdere vestigingen in deze omgeving, heeft naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag zelf de volgende beslissingen genomen. Alle  praktijkexamens in groepen en gebouwen worden opgeschort tot en met 6 april. Kleinschalige praktijkexamens kunnen indien mogelijk nog wel doorgaan, mits de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. De online examinering kan eveneens doorgaan en krijgt de komende weken steeds meer gestalte. Verder blijft het Drenthe College prioriteit geven aan studenten die voor 1 oktober diplomeren.

NHL Stenden

NHL Stenden wacht het besluit van de regering, om scholen al dan niet dicht te houden na 6 april, niet langer af. NHL Stenden houdt tot zeker 1 juni de pabo in Meppel dicht voor studenten en medewerkers. Verder heeft de hogeschool besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. ‘We merken dat docenten en studenten zich steeds meer mogelijkheden voor online onderwijs eigen maken. Voor de een is deze plotselinge overgang naar digitaal lesgeven eenvoudiger dan voor de ander. Onze hoogste prioriteit blijft het voorkomen van negatieve effecten op de studievoortgang. We zijn volop bezig om het onderwijs op afstand zó in te richten, dat zo veel mogelijk onderwijsactiviteiten en toetsen door kunnen gaan’, aldus een woordvoerder.