Ook de Keramiekmarkt Noord-Nederland gaat niet door

Dwingeloo - De Keramiekmarkt Noord-Nederland Dwingeloo die elk jaar op Hemelvaartsdag gehouden wordt gaat niet door. Ans Klok die vanuit de organisatie het woord voert, probeert het nieuws zo snel mogelijk te verspreiden.

Dat zal niet eenvoudig worden omdat in een aantal bladen die al zijn uitgegeven al een aankondiging is geplaatst. Andere bestuursleden en werkgroepleden zijn ook aan de slag om een en ander te cancelen. „Denk hierbij aan het afzeggen van de kramen, de catering voor zowel de deelnemers als bezoekers, de juryleden en het onderhandelen met betrokkenen voor de reeds gemaakte kosten voor advertenties en dergelijke”, zo zegt Klok die er vanuit gaat dat er in 2021 in Dwingeloo weer een ouderwetse Hemelvaartsdag met keramiekmarkt te beleven is. Hoe die markt eruit gaat zien, wordt in een van de volgende vergaderingen besproken.