Toekomstvisie Giethoorn levert veertig reacties op

Giethoorn - De Toekomstvisie Giethoorn heeft ongeveer veertig reacties opgeleverd. In het document wordt de koers voor het toeristische dorp voor de komende jaren uitgestippeld. Meerdere partijen dachten daar het hunne van en reageerden. Dat kon nog tot 1 april.

Volgens wethouder Bram Harmsma gaat het niet enkel om kritische opmerkingen, maar ook om ‘waardevolle aanvullingen en handzame suggesties.’ ,,We nemen het allemaal mee. Mogelijk betekent dit dat de visie op bepaalde punten wordt aangepast.”

Over de inhoud van de reacties kan de wethouder nog niets zeggen. Een speciale werkgroep waar zowel inwoners, ondernemers als gemeente in vertegenwoordigd zijn, zet alles momenteel op een rijtje. ,,Ik durf wel de stelling aan dat er bij de reacties niet een of meerdere dingen echt uit zullen springen. Ik denk dat veel mensen zich zorgen maken over de huidige ontwikkelingen wat betreft corona. Verder zullen parkeren, het vaarbeleid, kwesties rondom handhaven ook wel voorbij komen.”

Mei of september

De gevolgen van het coronavirus houden niet alleen de gemoederen bezig, ze zorgen ook nog eens voor vertraging in de besluitvorming. De toekomstvisie stond voor eind april op de agenda van de gemeenteraad. ,,Dat is met de huidige situatie te ambitieus. Momenteel doen wij ons best om ondernemers bij te staan waar we kunnen met onder meer een herstelactieplan.” Dat vergt extra tijd. Harmstra verwacht daarom dat de visie op zijn vroegst eind mei of begin juni weer aan bod komt. Maar hij sluit niet uit dat het vanwege de zorgvuldigheid ook september kan worden.

Verkeer

Voorzitter Erik Boer van Giethoorn Onderneemt heeft er begrip voor. ,,Het heelhuids door de coronacrisis komen heeft nu onze eerste prioriteit.” In het huidige document staan volgens Boer geen onoverkomelijke zaken, maar een aantal aanpassingen zijn wel noodzakelijk, meent hij. Vooral op het vlak van de verkeersdoorstroming, zien de ondernemers graag verbeteringen. ,,De huidige infrastructuur in het dorp volstaat niet meer om de huidige toeristenstroom adequaat te verwerken. Vooral de huidige toegangsweg naar het centrum is op extreem drukke dagen hier niet meer op berekend.”

Volgens hem is het noodzakelijk dat er capaciteit bij komt. Het aanpassen of toevoegen van parkeerplaatsen om wildparkeren te voorkomen is een ander belangrijk punt voor de ondernemen.” Dergelijke punten zijn al benoemd, alleen ontbreekt het nog aan concrete oplossingen, aldus Boer.

Hoofd boven water

De dorpsvertegenwoordigers van Het Gieters Belang heeft in het afgelopen jaar bij de gemeente een aantal keren op gehamerd om het gas wat dieper in te drukken wat betreft de toekomstvisie voor het dorp. ,,Maar daar staan we momenteel heel anders in”, aldus voorzitter Evert van Dijk. ,,Eerste zorg voor nu is de algemene gezondheid en de ondersteuning van door corona getroffen ondernemers. Kortom, het hoofd boven water houden. Andere dingen zijn nu even minder belangrijk.”

Van Dijk verwacht in de verdere bespreking en besluitvorming weinig hobbels meer in de weg. ,,Iedereen meent dat er sprake is van onenigheid tussen ons en de ondernemers. Ik kan u zeggen dat we het voor 93 procent volledig eens zijn met elkaar.” Diezelfde ondernemers wonen namelijk ook in het dorp en hebben net als de inwoners ook de leefbaarheid, de veiligheid en het behoud van de authentieke uitstraling van Giethoorn hoog in het vaandel staan, aldus Van Dijk.

Geen Torremolinos

Maar ook voor Van Dijk zijn er grenzen wat betreft de enorme toeristische trek naar het Venetië van het Noorden. ,,We willen echter geen poppenkast hier, geen Torremolinos. Wel gaan we proberen het merk Giethoorn zo uit te dragen dat het voor iedereen aantrekkelijk blijft om er te wonen én te recreëren. Er zijn inderdaad nog wat kleine puntjes waar we het over moeten hebben, maar daar komen we vast en zeker uit.”