Toch definitieve goedkeuring voor visvlonders Steenwijkerdiep

Scheerwolde Ondanks eerdere twijfels heeft de Raad van State vandaag toch goedkeuring gegeven aan de vergunning voor de bouw van 50 visvlonders met parkeerplaatsen langs het Steenwijkerdiep. De Hengelsport Federatie Oost-Nederland mag de visvlonders gaan aanleggen.

Tijdens een zitting in januari stond de Raad lang stil bij de vraag of het college van Steenwijkerland ten onrechte de gemeenteraad heeft gepasseerd bij het verlenen van de vergunning. Volgens de bezwaarmakers was de gemeenteraad in deze zaak onterecht buitenspel gezet. Maar de Raad komt nu toch tot de conclusie dat de gemeenteraad in deze zaak niet om toestemming hoefde te worden gevraagd. Van een procedurefout is uiteindelijk geen sprake.

Familie Hanekamp

De bezwaren kwamen van de familie Hanekamp, die langs het Steenwijkerdiep in Scheerwolde woont. Ze hebben daar ook een boomkwekerij. Die zal volgens hen overlast gaan krijgen van de vele sportvissers die het gebied bezoeken. De aanleg van de parkeerplaatsen bedreigt volgens de familie ook hun boomkwekerij, omdat de parkeerplaatsen worden aangelegd vlak naast een speciale sloot die gezuiverd water levert aan de boomkwekerij.

Maar de Raad heeft al hun bezwaren van tafel geveegd. Van aantasting van de sloot en de omgeving is volgens de Raad weinig sprake. Feitelijk gaat het om een al lang bestaande situatie. De visstekken kunnen nu alleen beter worden ingericht.