Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Samen een goed doel oppakken, hoe doe je dat?

In deze tijd zien we dat veel mensen graag wat willen doen om andere mensen te helpen vanwege de problemen door het coronavirus. Stel dat je samen met vrienden hiervoor geld wilt gaan ophalen. Dan zul je eerst een organisatie op moeten gaan bouwen. Maar hoe?

Het is belangrijk te weten welke vorm je kiest en op welke bankrekening je het geld laat binnenkomen. Vaak kiest men er in zo’n geval voor om een stichting op te richten met een eigen bankrekening. Zo kan je goede doel ook profiteren van fiscale voordelen.

Het oprichten van een stichting loopt via de notaris. We maken een akte waarin de statuten, de spelregels, van de stichting komen te staan. Deels zijn die statuten wettelijk voorgeschreven en deels geef je zelf invulling aan specifieke zaken voor ‘jouw’ stichting. De stichting moet een naam hebben en ook het doel van de stichting moet worden opgenomen in de statuten.

Ook moet je bedenken wie het bestuur gaan vormen van de stichting en hoe dit bestuur besluiten neemt. Daarnaast wordt in de statuten vastgelegd wat er met het resterende geld gebeurt als de stichting wordt opgeheven. 

ANBI

Als je kiest voor een stichting, heeft jullie goede doel de kans door de belastingdienst te worden gezien als een ANBI, een ‘algemeen nut beogende instelling’. Het voordeel van zo’n ANBI is dat deze geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen hoeft te betalen. En als de ANBI zelf schenkingen doet aan een ander goed doel met een algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Als het de bedoeling is dat de stichting een ANBI-status krijgt, moeten de statuten aan een aantal voorwaarden voldoen. We nemen de algemene punten voor de stichting met jullie door en ook de specifieke ANBI-eisen die in de statuten moeten komen. Daarna maken we een ontwerp van de statuten. Na het gezamenlijk fijnslijpen van de statuten kan de akte worden ondertekend.

Aan de slag

Na het ondertekenen van de akte is je stichting dan officieel opgericht. Wij melden dit bij de Kamer van Koophandel. De bestuurders van de stichting kunnen daarna officieel aan de slag en mogen bijvoorbeeld een bankrekening openen. Alle juridische ingrediënten zijn met het oprichten van de stichting aanwezig om van jullie goede doel een succes te maken! 

Een mooi voorbeeld hiervan is het Virus Actie Fonds (www.virusactiefonds.nl ). Een aantal personen en bedrijven uit de regio hebben onlangs in korte tijd een stichting opgericht om hiermee fondsen te werven ter bestrijding van het coronavirus.   

 

Wil je hierover meer weten? Kijk dan eens op www.lever.nl of neem contact op met mij voor een kosteloze bespreking. 

 

Bart Lever

Het Notarieel | Notaris Lever