Familie Dingstee zet streep door grondverkoop zonnepark Wanneperveen: ‘Gebrek aan draagvlak’

Wanneperveen Het is over en uit met het zonnepark bij Wanneperveen. Powerfield had op een stuk terrein langs de Veneweg een zonneakker bedacht van 67 hectare.

Grondeigenaar Klaas Dingstee was bereid om hiervoor grond te verkopen aan het bedrijf, maar ziet daar nu van af. Dingstee wijt het aan een gebrek aan draagvlak in het dorp. Voor hem reden om er vanaf te zien. ,,Er zijn meerdere informatiebijeenkomsten geweest waarbij omwonenden hebben aangegeven niets in het plan te zien. Wij voelden er op gegeven moment niets meer voor om ons hier nog mee bezig te houden.” Volgens Dingstee respecteert Powerfield zijn besluit en laat het er verder bij. Of de initiatiefnemer nog alternatieve locaties in de regio op het oog heeft, weet hij niet.

Dingstee overwoog hun boerenbedrijf en alle bijbehorende gronden te verkopen aan Powerfield voor de aanleg van een zonneweide. Overlast van een specifiek stel pestende buren, de bouw van een nieuwe boerderij op een andere plek en zijn kinderen zo een stevige toekomst bieden, noopten hem tot deze beslissing. Voor nu blijft hij waar hij zit, laat hij weten.