Melkveebedrijf bestrijdt Watergebiedsplan Nieuwveense Landen

Wanneperveen/Den Haag - De Raad van State moet gaan oordelen over het nieuwe Watergebiedsplan voor het landbouwgebied rondom de nieuwe woonwijk Nieuwveense Landen bij Meppel. De familie Santing uit Wanneperveen zegt de dupe te gaan worden van de geplande peilverhoging van het grondwater onder zijn gronden. De familie stapte vandaag naar de Raad van State om het plan te laten vernietigen.

De familie zit met haar melkveebedrijf aan de Zomerdijk precies tussen de nieuwbouwwijk en Natura 2000 gebied De Wieden. Volgens woordvoerders van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is het Watergebiedsplan bedoeld om de grondwaterstand en de waterafvoer beter te regelen bij de woonwijk, het landbouwgebied en De Wieden.

Bij de woonwijk wordt de waterafvoer van het oppervlaktewater beter geregeld. In het landbouwgebied ernaast wordt het grondwaterpeil verlaagd en bij De Wieden juist verhoogd, omdat daar vernatting noodzakelijk is.

‘Wij gaan met de grondwaterstand in De Wieden mee omhoog’

Maar volgens een lid van de familie Santing is het hele waterbeheerplan puur bedoeld om in de woonwijk geen natte voeten te krijgen. Dus moet het overtollige water worden afgevoerd. Daardoor komt volgens hem het grondwater bij zijn melkveebedrijf hoger te staan en dreigen zijn weilanden te vernatten. „Wij gaan met de grondwaterstand in De Wieden mee omhoog”, zegt het familielid.

Waterschap: onterechte kritiek

De woordvoerders van het waterschap ontkennen dat. „De grondwaterstand in het landbouwgebied gaat juist omlaag.” Daarom vinden ze de kritiek van de familie onterecht. Overigens zal de familie wel moeten toelaten dat een deel van hun grond wordt afgenomen om het waterbeheerplan te kunnen uitvoeren. Een stuk grond van ongeveer een halve hectare is nodig om een sloot fors te verbreden en een gemaal te bouwen. Daarvoor eist de familie compensatie. Maar daarvan is nog niets terechtgekomen. Een grondruil ketste af.

De Raad doet over zes weken uitspraak.