Sloopkogel gaat eind 2020 door restant duplexwoningen Bloemenbuurt

Steenwijk – Tegen het einde van het jaar wordt de tweede helft van de duplexwoningen aan de Acaciastraat, de Bloemstraat en de Lijsterbesstraat gesloopt. Dat laat de gemeente Steenwijk weten.

Het plan maakt onderdeel uit van de herinrichting van de Bloemenbuurt in Steenwijk. De gemeente en woningbouwcorporatie Woonconcept trekken hierin samen op. Het is de bedoeling dat de 99 voor sloop genomineerde woningen worden vervangen door 77 sociale huurwoningen.

De eerste fase zit er inmiddels op met het tegen de vlakte schuiven van 33 huizen. De enige stap die nog moet worden genomen, is het voorleggen van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad. Tegen het plan zijn overigens geen bezwaren ingediend. Daarna kunnen de overige 66 woningen geruimd worden.

Woonconcept is van plan om gasloze woningen te realiseren. Om die reden worden de aanwezige gasleidingen verwijderd uit de grond. Ook wordt er een nieuw elektriciteitsnet aangelegd, omdat de belasting door zonnepanelen opgewekte stroom zal toenemen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van het openbare gebied. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit het herstraten van bestaande wegen en voetpaden en de aanleg van nieuwe wegen, parkeerplaatsen en openbaar groen. Het gebied wordt ook voorzien van enkele waterbergingen die overvloedige regen moet opvangen. De riolering wordt slechts deels vervangen, alleen een stuk in de Acaciastraat wordt vervangen en verlegd naar een plek onder de rijbaan.  

Voor de aanleg van een deel van de benodigde parkeerplaatsen neemt de gemeente Steenwijkerland een stuk grond over van Woonconcept.

De plannen voor de Bloemenbuurt werden vorig jaar april gelanceerd. Het is de bedoeling dat tussen de woningen een ruime groenstrook met hoge bomen komt. In de plannen staan woningen gericht op de straatkant, maar ook met uitzicht op de groene hofjes. Er is veel ruimte om te spelen op het gras tussen de woningen, er worden insectenhotels in de buurt neergezet en er komen vogelhuisjes op de daken.