Boeren en riettelers voelen zich buitenspel gezet door inpassingsplan De Wieden

Steenwijk – Boeren en riettelers voelen zich gepasseerd of zeer beperkt door het provinciale inpassingsplan voor het natuurgebied De Wieden.

Tijdens de Politieke Markt van de gemeente op dinsdagavond gaven meerdere insprekers dat ze door de voorgenomen verzwaring van de natuur deels of helemaal klem komen te zitten.

Agrariër Kasper van Benthem sprak in namens 14 melkveehouders in het gebied. Het inpassingsplan in combinatie met de beperkende stikstofmaatregelen maakt dat er voor hem en zijn collega’s praktisch straks niets meer mogelijk is. ,,Het aanvragen van vergunningen is zo goed als onmogelijk. We komen zo op slot te zitten en kunnen helemaal niets.” Ploegen kan niet meer door het scheurverbod en de ruilverkaveling wordt ook bemoeilijkt. Datzelfde gaat ook op voor het bestrijden van overlast door foeragerende ganzen.

Eerst onderzoek

Het grootschalige vernatten van gronden in De Wieden, bedoeld om moerasvogels aan te trekken, schuurt met het natuurbeheer van de boeren, waar de bescherming van weidevogels centraal staat. ,,Wij voelen ons totaal niet betrokken bij het hele proces, want deze gronden hadden wij zelf ook natuurvriendelijk kunnen beheren.” Van Benthem dringt namens zijn achterban dan ook aan op het indienen van een zienswijze bij de provincie door de gemeente. ,,Laat eerst onderzoek doen naar de gevolgen van de geplande maatregelen op agrarische bedrijven.”

Het verhaal van de tweede inspreker, Sander Perenboom van LTO Steenwijkerland, sloot daar bijna naadloos op aan. Hij sprak van een doorgeslagen balans tussen natuur en landbouw. ,,Het ontbreekt ondernemers in het gebied aan perspectief voor ondernemers.” De regio beschikt over genoeg natuur, betoogde hij. Geen extra bufferzones en zorg voor een goede compensatieregeling voor de landbouw, stelde hij.

Lijkt wel Rusland

Het meest verbolgen van de insprekers toonde zich Wout van der Belt van Riettelersvereniging De Wieden, goed voor 170 leden. ,, Als beheerders in het gebied zijn wij totaal niet betrokken geweest bij het opstellen van het inpassingsplan en dat steekt ons zeer”, aldus een boze Van der Belt. ,,We staan te boek als gebiedspartner, maar hierin zijn we totaal niet gekend.”

Het agrarische medegebruik is volgens hem uit het plan gesloopt. ,,Op onze gronden worden zomaar sloten aangelegd. Alsof iemand zomaar een beplantingsplan voor jouw tuin opstelt. Het lijkt Rusland wel.” Het maaien mag straks nog maar een keer in de drie jaar plaats vinden. Het gevolg is dat er geen kwaliteitsriet voor daken kan worden geoogst. ,,Met dit plan wordt de rietsector op termijn weggevaagd.”

Terugdraaien

De regie voor het inpassingsplan ligt bij de provincie, maar de gemeente mag een advies indienen. Maar onder leiding van Henk Boxum wil het leeuwendeel van de gemeenteraad (minus GroenLinks) een motie indienen. Daarin dringt de raad aan dat het college een zienswijze indient waarbij de provincie het versterken van de natuurbestemming in het gebied terugdraait.

,,Het is sneaky wat er allemaal gebeurd is”, vond Boxum. ,,Er zijn veel dingen in het inpassingsplan geslopen zonder dat dit duidelijk is besproken met de verschillende sectoren. De betrouwbaarheid van de overheid raakt op deze manier in het geding.” Volgens de CU-voorman moest de Rupsjes Nooitgenoeg van natuurbeheerders maar eens een halt worden toegeroepen. ,,Want het is zeer de vraag of er voldoende rekening is gehouden met de economische belangen van ondernemers in het gebied.”

Tanden laten zien

Boxum vroeg zich ook af hoe het kwam dat het verzwaren van de natuurbestemming en de gevolgen voor onder meer de rietsector voorbij is gegaan aan wethouder Tiny Bijl. Die reageerde dat de provincie had aangegeven dat de rietteelt in het nieuwe inpassingsplan zou worden gedoogd. ,,Dat is war wij hebben begrepen. Jeroen van Duijvenvoorde (VVD) vroeg de wethouder of zij vond dat het proces in haar ogen goed was verlopen. ,,In principe wel, maar of partijen goed zijn meegenomen: daar kun je je vraagtekens bij zetten. We hebben niet altijd zicht op de wijze waarop de provincie zaken terugkoppelt aan partijen in het gebied.” Boxum gaf de wethouder mee dat ze haar tanden meer bij de provincie moet laten zien.  ,,Er is namelijk veel gebeurd, maar kennelijk weinig gecommuniceerd.”