Horecaondernemers mogen terras tijdelijk uitbreiden

Steenwijk - De gemeente Steenwijkerland wil tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond.

Ondernemers dienen hiervoor een situatietekening op schaal in te dienen, waarop wordt aangegeven om welke openbare ruimte het gaat.

Draagvlak uit de omgeving

„Van belang is dat u vooraf afstemming met uw nabije omgeving zoekt. We kunnen uw terras alleen tijdelijk gedogen indien er draagvlak is vanuit de omgeving”, meldt de gemeente.

Daarnaast wordt het verzoek samen met de brandweer en politie op aspecten van de openbare orde en veiligheid beoordeeld. De ondernemer blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van het terras op basis van de RIVM richtlijnen.

„We kunnen een besluit nemen op uw verzoek op het moment dat de nieuwe noodverordening in werking is getreden.”