Fracties roepen gemeente op om met beleid te komen voor kleine windmolens

Steenwijk Een meerderheid van de gemeenteraad van Steenwijkerland roept het college op om beleid op te stellen voor het plaatsen van kleine windmolens. Het gaat om dit geval om turbines met een grootte van tussen de 15 en 20 meter.

Met deze regelgeving moeten burgers en agrariërs handen en voeten worden geboden als zij voor windenergie willen gaan. Vooral voor boeren zou dit een uitkomst zijn, aldus Gidion Hoorn die de motie namens zijn eigen fractie, de Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB), het CDA en de BGL indiende tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond.

,,Agrariërs krijgen van overheid en zuivelverwerkers een opgave mee om duurzame energie te produceren.” Ze zijn daarom geholpen met heldere spelregels. Bovendien biedt dat ruimte aan bedrijven in hun streven naar energieneutraal werken. Volgens Hoorn bestaat er veel vraag om deze kleinere types te plaatsen.

Sceptisch

Sceptisch waren de PvdA en de VVD. Van die laatste fractie voorzag Jeroen van Duijvenvoorde problemen met de ruimtelijke inpassing. Hij raadde aan om eerst onderzoek te plegen in plaats van meteen op beleid te hameren. Steven Bunt van de sociaaldemocraten wees er op dat er binnen de raad nog een discussie gaat plaatsvinden over windenenergie. Volgens hem was het beter om kleine windmolens daarin mee te nemen en nu niet apart af te kaderen.

ChristenUnie, GroenLinks en D66 konden zich prima vinden in het voorstel en zegden hun ondersteuning toe, waarmee een meerderheid werd bereikt.