Dagbesteding exploiteert opnieuw kiosk bij Spokeplas

Noordwolde - Een groep vrijwilligers uit Noordwolde heeft zich de afgelopen maanden ingezet om met nieuwe ideeën voor de omgeving Spokedam te komen. Er liggen al plannen voor onder andere nieuwe speeltoestellen en het vernieuwen van het zand. De gemeente en Staatsbosbeheer zijn actief bij deze plannen betrokken.

Staatsbosbeheer staat er voor open om de kiosk te verhuren aan een geïnteresseerde, maar om alles te organiseren voor de komende zomer is de tijd te krap. Daarom stelt de gemeente voor in 2020 nog eenmaal gezamenlijk (dagbesteding, Staatsbosbeheer en de gemeente) zorg te dragen voor de openstelling van de kiosk.

Enthousiast

Vorig jaar heeft de kiosk bij de Spokeplas op zomerse dagen haar deuren voor het publiek geopend. Bezoekers konden er terecht voor ijs, fris, koffie en kleine snacks. Dit is goed bevallen. Bezoekers en inwoners waren enthousiast en de dagbesteding heeft er, samen met medewerkers, tijd gestoken in zowel de openstelling alsook het schoonhouden van de toiletten en de omgeving.

De gemeente levert op verzoek van Staatsbosbeheer (SBB) in 2020 nog eenmaal een financiële bijdrage aan de schoonmaak van de toiletten en de omgeving van de Spokedam. De gemeente stelt maaximaal 5000 euro beschikbaar voor de schoonmaakwerkzaamheden van toiletten en prullenbakken.

Dagbesteding Spokedam (DS) exploitateert de kiosk. Zij hoeft geen huur te betalen, maar dient na de zomer inzicht te geven in de opbrengst. Tien procent van deze opbrengst is voor Staatsbosbeheer. SBB zorgt dat dit geld terugvloeit in de omgeving Spokedam.

Op mooie dagen open

De kiosk is op mooie dagen open (indien mogelijk ook in de weekenden) en bezoekers kunnen er terecht voor voorverpakt ijs, broodjes en drinken. De dagbesteding verzorgt naast de opening van de kiosk het schoonmaken van de omgeving van de Spokedam en van de toiletten. Dit wordt dagelijks gedaan. In de weekenden wordt dit gedaan door begeleiders zelf of zijn huren hier iemand voor in.

Dagbesteding neemt, in opdracht van SBB, naast de schoonmaak het maaien van de omgeving Spokedam voor haar rekening. DS heeft toegezegd voor het komende seizoen ook zorg te dragen voor tafels, stoelen en parasols rondom de kiosk.

Nieuw speeltoestellen

Ook wordt er momenteel gewerkt aan de plannen voor het plaatsen van onder andere nieuwe speeltoestellen en het vernieuwen van het zand op het strandje langs de plas. Er wordt bij verschillende partijen subsidie aangevraagd (onder andere Mienskipfonds en Bercoopfonds). De gemeente wordt ook gevraagd een bijdrage te doen. Hierover is met de vrijwilligers gesproken. De gemeente reserveert 15.000 euro voor een bijdrage aan de plannen van de vrijwilligers.

Corona

Door de huidige coronacrisis kan het zijn dat de plannen voor komende zomer (die door vrijwilligers zijn ontwikkeld) niet gerealiseerd kunnen worden of worden uitgesteld. Zo kan mogelijk niet op tijd subsidies worden aangevraagd of speeltoestellen worden besteld. Het kan eventueel ook effect hebben op de openstelling van de kiosk. De crisis heeft ook zo zijn effect op het verdere verloop van de gebiedsontwikkeling Spokeplas. De participatie en betrokkenheid van de diverse partijen is momenteel niet uitvoerbaar. Met name daarom is deze opgave tijdelijk ‘on hold’ gezet.