Steenwijkerland verkoopt minder grond dan verwacht

Steenwijk De verkoop van gemeentegrond voor woningbouw en bedrijventerreinen bleef in 2019 achter bij de verwachtingen. Dat blijkt uit de jaarrekening van de gemeente Steenwijkerland. De gemeente rekent er overigens wel op dat die achterstand dit jaar nog enigszins wordt ingelopen.

Er werd uitgegaan van de uitgifte van in totaal 63 particuliere kavels, maar dat bleek achteraf te optimistisch. De teller bleef hangen op slechts 19 kavels, verdeeld over het Kornputkwartier, Oosterbroek, de Noordwal-West, Willemsoord, Giethoorn-Noord, Molenkampen III en Scheerwolde.

Ook op de bedrijventerreinenmarkt werden de verwachtingen niet waargemaakt. Er werd uitgegaan van de verkoop van ruim 17.000 vierkante meter, maar in de praktijk werd nog niet eens de helft (8048 vierkante meter) aan de man gebracht.

Steenwijkerland is uitgegaan van een gemiddelde verkoop van 2,3 hectare per jaar tot en met 2029. De cijfers van de afgelopen jaren laten een teruglopende afname zien. Probleem daarbij is dat de vraag naar bedrijventerreinen zich vooral concentreert in Steenwijk en Vollenhove. Terwijl het grootste deel van het aanbod juist buiten deze plaatsen ligt. Er is dus een mismatch van vraag en aanbod. De gemeente heeft ongeveer 8 hectare van dit type grond in bezit.

Geen prijsstijging

De grondprijzen stijgen overigens niet voor het komende jaar. Door de stijgende bouwkosten is daar te weinig ruimte voor op de markt. Dit besluit gaat echter wel negatief uitpakken voor de gemeentelijke grondexploitatie, is de verwachting.

De boekwaarde van de bouwgronden is in 2019 met bijna drie miljoen euro afgenomen naar bijna 15 miljoen euro. De totale opbrengsten uit grondverkopen bedroegen vorig jaar iets meer dan vier miljoen.