‘Rond Spokeplas moet in zomermaanden van alles te doen zijn’

Noordwolde - Het college heeft ingestemd met een subsidie aan Plaatselijk Belang De Eendracht in Noordwolde. De Eendracht ontvangt 15.000 euro voor de uitvoering van het plan om de Spokeplas en omgeving te verbeteren.

PB De Eendracht heeft, samen met inwoners, een plan van aanpak gemaakt. Sinds een paar maanden zet een groep inwoners zich actief in om de omgeving van de Spokeplas te verbeteren. Er is een plan gemaakt om dit jaar onder andere nieuwe speeltoestellen te plaatsen en een nieuwe zandlaag aan te brengen.

Toegevoegde waarde

Bij de ontwikkeling van deze plannen zijn Staatsbosbeheer en de gemeente ook actief betrokken. Omdat het van de gemeente ook een wens is meer aanloop richting de Spokeplas te krijgen en gelet op de actieve inzet van inwoners voor het verbeteren van de omgeving ziet B & W haar bijdrage als een toegevoegde waarde.

Recreëren

De Spokeplas moet voor inwoners, bezoekers en toeristen een prettige plek zijn waar op zomerse dagen van alles te doen is. Een schone omgeving, nieuwe speeltoestellen, schone toiletten en een kiosk moet het tot een aantrekkelijk gebied maken om te recreëren.

Corona

Door de huidige coronacrisis kan het zijn dat de plannen die door vrijwilligers zijn ontwikkeld, voor komende zomer niet gerealiseerd kunnen worden of worden uitgesteld. Indien de andere partijen waar een subsidie aan wordt gevraagd (zoals het IMF en het Bercoopfonds) geen subsidie verstrekken, kan het plan niet of mogelijk in een kleinere vorm uitgevoerd worden.

Gebiedsontwikkeling

Daarnaast loopt de gebiedstontwikkeling Spokeplas. De crisis heeft ook zo zijn effect op het verdere verloop van dit project. De participatie en betrokkenheid van de diverse partijen is momenteel niet uitvoerbaar. Met name daarom is deze opgave binnen de gemeente tijdelijk on hold gezet.