Helft van woningen aan Acaciastraat al tegen de vlakte

Steenwijk - De slopershamer is de afgelopen maanden zeer gretig aan het werk geweest in de Acaciastraat in Steenwijk West. De woningen aan de noordkant van de straat liggen al tegen de vlakte. Er is een keerwand geplaatst die grenst aan de achtertuinen van de Rozenstraat om overlast zoveel mogelijk te beperken. De eerste fase van de sloop is daarmee nagenoeg afgerond.

Daarna start de tweede fase, oftewel sloop van de woningen aan de overkant van de straat. Sloopbedrijf Revoort uit Tweede Exloërmond voert de werkzaamheden uit.

Als alles volgens planning verloopt wordt na de zomervakantie begonnen met asbestsanering, waarna sloop volgt. Daarna gaat de straat open en wordt het riool vervangen. Vervolgens kan de opbouw van de nieuwe Acaciastraat een aanvang nemen. De start van de nieuwbouw staat voor begin 2021 op de rol. Achter de schermen wordt hier al druk aan gewerkt. Woonconcept, architect en aannemer sleutelen aan een ontwerp voor de nieuwbouwwoningen in de Bloemenbuurt. Daarna kan de woningcorporatie de omgevingsvergunning aanvragen. Die is nodig voordat tot nieuwbouw kan worden overgegaan. De gemeenteraad heeft in juni het bestemmingsplan vastgesteld. Zes weken daarna is het onherroepelijk. Behalve als er beroep wordt ingesteld, maar die kans is vrij gering.

‘Piet Speyk’ afgerond

Het plan ‘Piet Speyk’ is afgerond. De Piet Heinstraat en Van Speykstraat in Steenwijk West liggen er weer netjes bij. Er zijn negentien energie-neutrale sociale huurwoningen en acht koopwoningen gebouwd. Alles wat in de tuinen is aangelegd zal straks groeien en bloeien. In het najaar volgt nog de aanleg van het groen en de speeltuin. De kinderen in de buurt krijgen binnenkort een brief, waarin ze worden gevraagd mee te denken over een mooie invulling van de aan te leggen speeltuin. Dat kan door het maken van een tekening, of het schrijven van een verhaaltje. Ook ouders mogen ideeën aandragen. Gemeente en buurtwerkers zijn al een tijdje druk met de voorbereidingen.

Het buurtpark tussen de Piet Heinstraat en Admiraal de Ruyterstraat krijgt ook een volledige metamorfose. Samen met omwonenden wordt geprobeerd om van het buurtpark een gezellige plek te maken voor jong en oud.

Kanaal en Parkstraat

Na de bouwvakvakantie begint Dura Vermeer met de sloop en nieuwbouw van het eerste blok woningen aan de Kanaalstraat 15 tot en met 21. Van de veertien bewoners, aan de Kanaal en Parkstraat, keren er acht terug naar hun oude stekkie. Maar dan wel in een nieuwe woning die is voorzien van een badkamer, keuken en toilet. Voor de bouw van de woningen wordt gebruik gemaakt van bestaande funderingen en houtskeletbouw. En dat heeft als voordeel dat bewoners niet langer dan maximaal twee maanden hun huis uit moeten. Bewoners hebben al een kijkje genomen in een soortgelijke modelwoning in de Achterhoek. De ruimtes in de woningen worden vrij groot. Er is ook een bergruimte. Uiteraard worden de woningen duurzaam gebouwd. De huizen worden voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. De hoge isolatiewaarde zorgt voor meer comfort en een lagere energierekening.

Na de bouwvakvakantie wordt het wel even druk in genoemde straten en omgeving. Veel en grote vrachtwagens. Bewoners, Woonconcept, gemeente en aannemer maken afspraken over een rijroute en het parkeren. Dat alles in een poging de overlast voor iedereen zo gering mogelijk te houden.

Huiszwaluwentillen

In Steenwijk West zijn twee huiszwaluwentillen gekomen op het grasveld tussen de Verlaatseweg, Admiraal de Ruyterstraat en Brederostraat. Aan de Parkstraat nestelt de grootste kolonie huiszwaluwen van Steenwijk. Die hebben vanwege de sloop en nieuwbouw van woningen op deze locatie een nieuwe nestplaats nodig in de directe omgeving. Een zwaluwentil is een dak op een paal van vijf meter hoogte. Onder het dak zitten zogenaamde overstekken, waaronder nesten komen. Onder de til komt een bosje met meidoorn, sleedoorn en Gelderse roos. Dit bosje zorgt ervoor dat mensen niet te dichtbij kunnen komen en de huiszwaluwen rustig kunnen broeden.

In de provincie Overijssel zijn hun nesten streng beschermd. In heel Nederland staan al meer dan tweehonderd zwaluwentillen. Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar tropisch en zuidelijk Afrika vliegen om te overwinteren. Het vogeltje broedt in groepen en heeft één of twee legsels met meestal vier eieren. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die ze in volle vlucht vangen.