Vlecht van 1160 meter naar museum Noordwolde

Noordwolde - Het Nationaal Vlechtmuseum gaat een bijzonder plek zoeken voor een vlechtwerk van 1160 meter. Het kan volgens directeur Iwan van Nieuwenhoven zowel in het pand of er buiten een geweldige blikvanger zijn. Hij is onder de indruk van de laatste aanwinst van het museum.

Boerenzoon Jaring Melchers woont op een flatje in Leeuwarden en wilde in de coronatijd wat te doen hebben. Naar de dagbesteding of anderszins naar buiten mocht niet meer. Hij woont in een woonvorm van de Noorderbrug in Leeuwarden voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zijn begeleidster Ilse Draijer plaatste op Facebook een oproep aan boeren om hun pakken touw voor stro- en hooibalen te doneren, toen de eerste 200 klaar waren. Dat leverde heel veel paktouw op in allerlei kleuren, zelfs vanuit Brabant.

Daarmee ging Jaring met heel veel doorzettingsvermogen verder vlechten, zoals zijn vader hem dat had geleerd. Met speels gemak vlocht hij drie paktouwjes in elkaar, om dat touw vervolgens weer met drie even dikke strengen te versmelten. Nu de dagbesteding weer is begonnen en de vlecht vanwege brandveiligheid beter verwijderd kan worden, is het een mooi moment om te stoppen.

Bovendien gaan zijn handen pijn doen. Hij schenkt zijn vlecht aan het Vlechtmuseum in Noordwolde. Of het vlechtwerk in het Guinness Book of Records komt is nog even de vraag. Daar staat wel een vlecht van textiel in van 1590 meter.