Ruim 70 procent van bedrijven in Overijssel geraakt door corona

Regio - Ruim 70 procent van de ondernemers in Overijssel heeft in meer of mindere mate te maken met een omzetdaling ten opzichte van 11 maart, terwijl ruim een tiende aangeeft dat de omzet is gestegen.

Overijsselse ondernemers in het ‘corona ondernemerspanel’ zijn bevraagd naar de impact van de coronacrisis. Bijna 800 ondernemers namen deel. Uit deze peiling blijkt dat driekwart van de ondernemers verwacht in meer of mindere mate negatieve gevolgen van de crisis te (gaan) ondervinden.

Bij vier op de tien bedrijven is zelfs sprake van een omzetdaling van 40 procent of meer. Veel bedrijven geven aan te maken te hebben met het wegvallen van orders en/of liquiditeitsproblemen. Een tiende van de ondernemers is door de coronacrisis nieuwe kredietverplichtingen aangegaan en bijna 60 procent stelt geplande investeringen uit.

Problemen op korte termijn

Het gaat hierbij vooral om de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Een kwart verwacht dat er op korte termijn problemen komen met de aanvoer van bijvoorbeeld goederen en grondstoffen.

Een tiende van de ondernemers geeft aan dat de crisis kan leiden tot een faillissement. Dit geldt met name voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. Daarnaast verwacht 20 procent personeel te moeten ontslaan. De sectoren die de sterkste krimp in werkgelegenheid ondervinden zijn de horeca, logiesverstrekking, cultuur, sport en recreatie en verhuur van roerende goederen. Dit betreft 10 procent van de Overijsselse bedrijven die voor 8 procent van de Overijsselse werkgelegenheid zorgen.

Hard geraakt

Ook worden de detailhandel (niet food), de maakindustrie, personenvervoer, persoonlijke dienstverlening en handel in en reparatie van auto’s hard geraakt. Het gaat om 29 procent van de Overijsselse bedrijven, goed voor 24 procent van de werkgelegenheid. In totaal krijgt twee derde van de Overijsselse vestigingen naar verwachting te maken met krimp.