Auti-start en Omega groep gaan samen verder

Steenwijk - Auti-Start gaat vanaf 1 september 2020 onder de vleugels van de Omega Groep door. De besturen van beide organisaties hebben hiertoe een overeenkomst getekend.

Om administratieve lasten te beperken en meer en beter toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van zorg willen gemeenten het aantal contractpartners beperken. Met deze overname spelen beide organisaties daar op in en versterken hun positie om de continuïteit van contractafspraken en daarmee de zorg te borgen.

Door de overname ontstaat er een sterk samenwerkingsverband met een compleet zorgaanbod op het gebied van WLZ, WMO en jeugdhulp in een grote regio. Auti-start gaat voorlopig gewoon verder onder dezelfde naam en de jeugdhulp en WMO begeleiding zal niet veranderen.

Het huidige bestuur van Auti-start blijft tot eind van dit jaar en wordt verrijkt met een bestuurder vanuit de Omega Groep. Op 31 december 2020 zal het echtpaar de Jong hun functie als bestuurders neerleggen binnen Auti-start.

Door het samengaan van Omega Groep en Auti-start ontstaat een organisatie die in de regio IJsselland toonaangevend is en qua omvang tot de top 5 in de regio behoort.