Auto total loss: hoe wordt het bedrag door de verzekeringsmaatschappij bepaald?

Aangeboden door: rdwdata.nl

Heb je een ongeluk gehad en is je auto total loss verklaard? Dan vindt er een waardebepaling van de auto plaats door de verzekeringsmaatschappij. Het stempel total loss dient overigens een officiële verklaring van een expert te zijn.

Deze is bijvoorbeeld afkomstig van een onafhankelijk expertisebureau of van de verzekeringsmaatschappij. Bovendien is er een onderscheid te maken tussen een auto die technisch of economisch total loss is verklaard. Ontdek hier het verschil en hoe de verzekeraar de hoogte van de schadevergoeding bepaalt.

Technisch of economisch total loss

Indien er geen optie meer is om je auto te herstellen, is er sprake van een technische total loss situatie. Het herstellen van de schade is bijvoorbeeld onmogelijk bij een uitgebrande auto of als het chassis en carrosserie te zwaar zijn beschadigd. Bij een economische total loss situatie wegen de herstelkosten niet meer op tegen de waarde van de auto. Het verschil is dat de auto nog wel te repareren is, maar niet als rendabel wordt gezien. Bij een technisch total loss geldt dat de verzekeraar schade uitkeert ter hoogte van de dagwaarde van een auto. Bij een economisch total loss verklaarde auto krijg je het verschil tussen de dagwaarde en restwaarde uitgekeerd.

Berekening van de dagwaarde en vaststellen restwaarde

Indien er sprake is van een auto die economisch total loss is verklaard, is de dagwaarde en de restwaarde van belang. De restwaarde van de auto is te bepalen nadat er opkopers zijn geweest die een bod hebben uitgebracht. De expert selecteer de opkopers. Bij het bepalen van de dagwaarde van de auto kijkt de expert naar verschillende aspecten. Zo houdt de expert onder meer rekening met de leeftijd van de wagen. Ook de kilometerstand van de auto speelt een rol net als de populariteit van het model. Verder telt mee wat de staat van onderhoud is van de auto. Zijn er bijvoorbeeld oude schades geweest of is er sprake van roestvorming. Indien de onderhoudshistorie bekend is, zijn daar gegevens uit af te leiden.

Niet eens met de expert?

Mocht je het niet eens zijn met de waarde die door de expert is gesteld dan is het mogelijk zelf een andere expert in de arm te nemen. Het is wel zo dat je de kosten voor het inschakelen van een eigen expert zelf moet betalen. Of je verzekeraar moet daarin al voorzien. Je laat in dat geval een contra-expertiserapport opstellen.