Huiszwaluwenstand maakt duikvlucht

Steenwijk - Jaarlijks worden landelijk de nesten van huiszwaluwen geteld door Sovon (Samenwerkende organisaties Vogelonderzoek Nederland), zo ook in de Kop van Overijssel. Op veel plekken in de regio is een grote afname te zien van de huiszwaluwnesten.

De zwaluwstand in Steenwijk is met ongeveer 50 nesten redelijk stabiel gebleven. In het Kornputkwartier komen er ieder jaar nieuwe nesten bij, terwijl in Steenwijk-west nesten verdwijnen. Dat komt mede door de sloop en nieuwbouw van woningblokken in de Parkstraat en de Kanaalstraat.

Zwaluwtillen

„Om de zwaluwen in Steenwijk-west voor de toekomst permanent voldoende nestgelegenheid te bieden, zijn er twee zwaluwtillen met kunstnesten geplaatst aan de Admiraal de Ruyterstraat”, laat Sovon weten. „Dit is overigens gebeurd op initiatief van een wijkbewoner. De tillen worden geplaatst door Woonconcept en de gemeente zorgt voor de struiken eromheen. Op deze manier wordt er invulling gegeven aan de wettelijke plicht de huiszwaluwen een alternatief te bieden.”

De aantallen huiszwaluwnesten in Kallenkote, Eesveen, Zuidveen en Willemsoord lieten een gelijk beeld zien in vergelijking met vorige jaren en bleven ongeveer gelijk.

Grote afname

In Vollenhove, Sint Jansklooster en Blokzijl is een grote afname van zwaluwnesten te zien. In Vollenhove is de afname 28 procent, in Sint Jansklooster 40 procent en in Blokzijl zelfs 60 procent. In deze drie plaatsen werden dit jaar samen nog geen honderd nesten geteld. „De oorzaak van de afname is hoogstwaarschijnlijk de extreme droogte in het voorjaar, dat is de tijd waarin de nesten gemaakt en gebruikt worden. Ook de voedselafname, ook wel luchtplankton genaamd, speelt een belangrijke rol bij de afname van de huiszwaluwen”, aldus Sovon.

De huiszwaluw onderscheidt zich van de boerenzwaluw en de oeverzwaluw door zijn metaalglanzend verenpak en zijn witte stuit. Deze cultuurvolger is in 2018 door Sovon uitgroepen tot vogel van het jaar. De huiszwaluw maakt bij voorkeur zijn nest onder een dakrand, die licht van kleur is.

Glanzend witte eitjes

De huiszwaluw keer meestal terug naar de nestplaats van vorig jaar. Als er nestrestanten overgebleven zijn, metselen ze het geheel weer zo dat er opnieuw glanzend witte eitjes in gelegd kunnen worden. Het mannetje brengt de kluitjes leem of klei aan, waarmee het vrouwtje het nest maakt. De klompjes klei of leem vermengt ze met speeksel, zodat er een stevig bouwmateriaal ontstaat. „Helaas gaan er nogal eens nesten stuk door de droogte of door het verkeerd materiaalgebruik. Het gevolg is dan dat de eieren of jongen met nest en al naar beneden vallen en ten dode zijn opgeschreven.”

„Soms worden de jongen op tijd gevonden en grootgebracht door enthousiaste zwaluwliefhebbers. Dat grootbrengen houdt wel in dat ze ongeveer ieder kwartier gevoerd moeten worden. Eerst wordt met een spuitje vloeibaar voedsel in de bek gespoten, later worden de jongen gevoerd met levende insecten. Wanneer ze vliegvlug zijn, worden ze weer vrijgelaten, zodat ze zich kunnen aansluiten bij de andere zwaluwen.”

Huiszwaluwnesten kunnen oworden doorgegeven aan R. Messemaker (boswachter Natuurmonumenten) of H. Bergsma (hbergsma@hotmail.nl).