Monografie Hildo Krop beleeft tweede druk

Steenwijk De monografie over de bekende in Steenwijk geboren kunstenaar Hildo Krop (1884-1970) is weer verkrijgbaar. Onlangs werd een tweede druk op de markt gebracht. Om dat heugelijke feit te vieren werd dinsdag een exemplaar aan wethouder Trijn Jongman overhandigd. Alfred Lagerweij, achterneef van Krop, was daarbij aanwezig.

De monografie, dat het midden houdt tussen een biografie, een studie en een oeuvre-overzicht, werd geschreven door Emma Lagerweij-Polak, de moeder van Alfred. Ze schreef het vanuit haar achtergrond als kunsthistorica en zou haar leven lang een autoriteit blijven wat betreft het werk van Krop. ,,Mijn moeder schreef het boek met de bedoeling er op te promoveren”, aldus Lagerweij. ,,Ten tijde van haar studie in de jaren zestig leefde het onderwerp echter niet zo. De enige professor die haar wilde ondersteunen, overleed. Dus die opzet mislukte.”

Bijbel

Ongeveer dertig jaar later wordt het boek alsnog uitgegeven en de ‘bijbel van Emma’ dient tot de dag van vandaag als het standaardwerk over Krop. ,,Mede dankzij het toenmalige gemeentebestuur kwam het ook tot een museum in zijn geboorteplaats. De medewerkers hebben aan via het werk van mijn moeder (overleden in 2009, red.) grotendeels hun deskundigheid weten te verwerven.” In dat opzicht heeft het werk bijgedragen aan de blijvende populariteit van de kunstenaar, denkt Lagerweij.

De monografie raakte door de jaren heen echter uitverkocht. Liefhebbers moesten zich richten tot antiquariaten om nog aan een exemplaar te komen. Waarbij de vraagprijs al gauw tussen de 90 en 160 euro lag. ,,Terwijl de vraag er naar groot bleef. Bij het Instituut Collectie Krop (ICK) komt wekelijks wel een aantal aanvragen binnen voor het boek.”

Om daaraan tegemoet te komen, werd besloten om over te gaan op een tweede druk. Inmiddels zijn er alweer 500 exemplaren van de drukpers gerold. Ze worden te koop aangeboden in boekhandels en bij het ICK.

50 jaar

Het is dit jaar ook precies 50 jaar geleden dat Hildo Krop overleed. Ook dat speelde mee bij de heruitgave van het werk. Niet alleen moet het boek helpen om de betekenis van Krop als kunstenaar levend te houden, Lagerweij hoopt ook dat het museum met deze stap nog meer in de belangstelling komt te staan.