PvdA wil dat Afvalbrengstation in Havelte langer geopend wordt

Havelte - Om een einde te maken aan de lange wachtrijen bij het Afvalbrengstation aan de Oeveraseweg in Havelte, moeten de openingstijden verruimd worden. Dat wil de PvdA in Westerveld.

Het Afvalbrengstation in Havelte is in januari 2014 geopend voor de inwoners van de gemeente Westerveld. Sinds oktober 2016 zijn ook de inwoners van Meppel aangewezen op het afvalstation in de buurgemeente Westerveld. Sinds het uitbreken van het coronavirus lijken de inwoners van Westerveld en Meppel massaal grof vuil, grotere hoeveelheden snoeiafval en al het andere huisvuil dat niet apart wordt ingezameld, weg te gooien. De laatste maanden lopen de wachttijden dan ook steeds verder op en nemen dagelijks de files op de Oeveraseweg van auto’s met volgeladen karretjes zienderogen toe.

Ruimere openingstijden

Voor de PvdA in Westerveld aanleiding om in een schrijven aan B en W van Westerveld te pleiten voor ruimere openingstijden van het Afvalbrengstation. Fractieleider Jan Puper van de PvdA die wachttijden van anderhalf uur meer regelmaat dan uitzondering noemt, stelt voor om het station ook op dinsdag- en donderdagavond te openen. “Werkende mensen kunnen er dan makkelijker heen en zijn niet zijn aangewezen op de zaterdagochtend, het drukste dagdeel van de week.” Puper wil ook de infrastructuur op het Afvalbrengstation aanpassen zodat er een betere doorstroming komt voor mensen die afval willen inleveren op het ‘gratis’ veld. Volgens Puper dringt wethouder Henk Doeven er bij de inwoners van Westerveld op aan om afval beter te scheiden ‘aan de bron’. “Dat is prima, maar dan moeten wij ervoor zorgen dat er geen belemmeringen zijn om (grof)vuil naar het Afvalbrengstation in Havelte te brengen”, zo zegt hij.

Diftar

Inwoners van Westerveld verzamelen bij huis afval in drie verschillende kliko’s: voor groente-, fruit- en tuinafval (gft), plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) en het restafval. Oud papier zamelen scholen en verenigingen in, glas moet in de centrale glasbakken. Tot voor korte wilde de gemeente ook nog oud papier gaan afscheiden aan de bron. Dit leverde enorm veel kritiek op vanuit de samenleving, omdat veel instanties hierdoor een extra inkomstenbron zagen wegvallen. Westerveld denkt momenteel na over het invoeren van diftar. De inwoners gaan dan betalen voor elke kilo restafval.