Steenwijkerland stelt half miljoen beschikbaar voor noodlijdende clubs. ‘We moeten nu coulant zijn’

Steenwijk - Organisatoren van evenementen die vanwege de coronacrisis zijn afgelast, kunnen rekenen op coulance vanuit de gemeente Steenwijkerland. „Soms is al een jaar van tevoren subsidie aangevraagd en zijn onkosten gemaakt. Daarin moeten we nu coulant zijn. Dat geld hoeft niet te worden terugbetaald”, zegt wethouder Trijn Jongman.

Als voorbeeld noemt ze de corso’s van Sint Jansklooster en Vollenhove, of de Weerribben-Wieden Wandel3daagse. „Er zijn vooraf al veel kosten gemaakt; denk aan de vergunningaanvraag, voorbereiding, de huur van tenten en dranghekken. Er is van alles geregeld, maar géén evenement. Als de organisatie dit bij de afrekening kan verantwoorden, vordert de gemeente niets terug.”

Dat is één van de maatregelen die de gemeente presenteert om maatschappelijke organisaties in Steenwijkerland te helpen om het hoofd boven water te houden. Steenwijkerland roept een Vitaliteitsfonds in het leven, waar gedupeerde verenigingen en clubs zich tot kunnen wenden. Denk aan culturele instellingen, stichtingen, muziekverenigingen of sportclubs, maar ook multifunctionele centra, theaters en zwembaden. Het gemeentebestuur vraagt de raad in augustus om 500.000 euro beschikbaar te stellen vanuit het nieuwe Vitaliteitsfonds Steenwijkerland.

Inkomsten weggevallen

„Het gaat feitelijk om maatschappelijke organisaties die normaliter nooit bij de gemeente aankloppen om subsidie”, zegt wethouder Trijn Jongman. „Neem een zangvereniging met leden, die bedruipt zichzelf prima. Maar nu ze optredens en dus inkomsten missen kunnen ze de dirigent niet langer zelf betalen.” Nog een voorbeeld: „De plaatselijke fanfare krijgt dankzij straatoptredens de jaarbegroting wel rond, maar die shows vallen dit seizoen weg. Zo vergaat het momenteel ook veel sportverenigingen: zij missen belangrijke toernooigelden en kantine-inkomsten”.

‘Wees ook creatief’

Er geldt geen maximaal bedrag voor de aanvraag van een bijdrage uit dit nieuw in te stellen Vitaliteitsfonds, maar er zijn wel voorwaarden verbonden aan de subsidie. „We vragen van verenigingen om ook zelf, waar mogelijk, te bezuinigen”, zegt de wethouder. Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van de vereniging of stichting; die moet kunnen aantonen welke inspanningen zijn verricht om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen of te verminderen. „Wees ook creatief en realistisch”, geeft Jongman de clubs mee.

Het Vitaliteitsfonds is een noodfonds met een korte looptijd, in principe tot 1 maart 2021. Dan wordt, afhankelijk van het budget en de actuele ontwikkelingen omtrent het coronavirus de balans opgemaakt. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website.